Για αυτό το ιστολόγιο

Σκέψεις και δεδομένα που νομίζω πως βοηθάνε να βρούμε την πραγματική μας κοινωνική θέση ... και να αποκοπούμε απο τον ρόλο που θέλουν να μας επιβάλουν.
Ας πετάξουμε απο πάνω μας το "κουστούμι" που μας έχουν φορέσει. Δεν είναι στα μέτρα μας. Μας πνίγει.


Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Στρατηγική και τακτική στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα (I)

   Σε προηγούμενη ανάρτηση εξετάσαμε την τελευταία ουσιαστικά στρατηγική ανάλυση του ΚΚΕ για την ελληνική κοινωνία (6η Ολομέλεια ΚΕ του ΚΚΕ / Γενάρης 1934) πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πάνω στην βάση αυτής της ανάλυσης έπρεπε να δομηθούν τα τακτικά πλάνα του ΚΚΕ και του εργατικού κινήματος ... λαμβάνοντας βέβαια υπ΄όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις του τέλους της δεκαετίας του ΄30, όπως επίσης και τους προβληματισμούς και τις αποφάσεις του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος που εκείνη την εποχή εκφραζόταν ακόμα μέσα απο την Κομμουνιστική Διεθνή (ΚΔ). Θα παρακολουθήσουμε τις τακτικές προσαρμογές του ΚΚΕ (... αρθρώνοντας κριτική) στηριγμένοι σε ένα περιληπτικό χρονολόγιο των βασικών κομματικών αποφάσεων.


   ► 4ο συνέδριο ΚΚΕ (12/1928) ... ο χαρακτήρας της επανάστασης στη χώρα μας θα είναι αστικοδημοκρατικός.
    
   ► 3η Ολομέλεια ΚΕ του ΚΚΕ (1/1930) ... μίλησε για προλεταριακή επανάσταση στη χώρα μας, που θα είχε να λύσει παράλληλα και σειρά αστικοδημοκρατικών καθηκόντων.
    
   ► 6η Ολομέλεια ΚΕ του ΚΚΕ (1/1934). Καθόρισε τον χαρακτήρα και τις κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης στην Ελλάδα, που θα είχε αστικοδημοκρατικό χαρακτήρα με τάσεις γρήγορης μετατροπής της σε προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση, με κινητήριες δυνάμεις την εργατική τάξη και τις φτωχομεσαίες μάζες της αγροτιάς στην πάλη κατά της αντεπαναστατικής αστικής τάξης. Ηγεμόνας της επανάστασης, πιο πρωτόβουλη και δραστήρια καθοδηγητική δύναμη θα ήταν το προλεταριάτο.
    
   ► 5ο συνέδριο ΚΚΕ (3/1934). Επικύρωσε την στρατηγική ανάλυση της 6ης Ολομέλειας. Το συνέδριο έκανε και προσέγγιση όσο αφορά την άμεση τακτική του κόμματος, που ήταν πιστή στο πνεύμα της εποχής μέσα στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα ... «η κατάσταση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την παράλληλη συγκέντρωση και κινητοποίηση των δυνάμεων της επανάστασης και της αντίδρασης, του φασισμού». «Οι άρχουσες τάξεις ολοένα και περισσότερο καταφεύγουν στο φασισμό για να στηρίξουν την κλονιζόμενη δικτατορία τους και για την εφαρμογή της πολιτικής τους, της πείνας και του πολέμου. Γι' αυτό ο φασισμός και ο πόλεμος γίνονται κάθε μέρα και πιο έντονη απειλή και πραγματικότητα» ... «η οργάνωση του Ενιαίου Αντιφασιστικού Μετώπου Πάλης αποτελούσε το αποφασιστικό καθήκον της στιγμής». Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι το βενιζελικό στρατόπεδο προετοίμασε τις δυνάμεις του για «ανοιχτή φασιστική δικτατορία» και ότι «ο ρεφορμισμός, παρ' όλη την εσωτερική του κρίση και διάσπαση, παρέμενε... οδοστρωτήρας του φασισμού». (Σημ. στρώνει τον δρόμο στον φασισμό). Στην απόφαση για το συνδικαλιστικό κίνημα, το 5ο Συνέδριο υπογράμμισε ότι η δουλιά στα συνδικάτα αποκτά αποφασιστική σπουδαιότητα και ότι, με βάση το σύνθημα «τα συνδικάτα πρέπει να μετατραπούν σε αντιφασιστικά φρούρια», χρειάζεται ν' αναπτυχθεί η δουλιά στα ρεφορμιστικά συνδικάτα και ιδιαίτερα στα εργοστάσια. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της συνδικαλιστικής ενότητας, το Συνέδριο έριξε το σύνθημα της ενότητας μόνο από τα κάτω, πιστεύοντας ότι η διάλυση της μαζικής βάσης του ρεφορμισμού αποτελεί μοναδικό τρόπο αποκατάστασης της συνδικαλιστικής ενότητας. «Βασική μέθοδος για την κατάκτηση των εργατών αυτών - δηλαδή των ρεφορμιστικών συνδικάτων - και τη διάλυση της μαζικής βάσης του σοσιαλφασισμού», τονίζεται στην απόφαση του Συνεδρίου για τα συνδικάτα, «είναι η τακτική του ενιαίου μετώπου απ' τα κάτω, στην πάλη για τις άμεσες, τις μερικές, καθώς και τις γενικότερες απαιτήσεις της εργατικής τάξης και για την οργάνωση των εργατών μέσα στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις. Πάνω σ' αυτή τη βάση μόνο και σαν αποτέλεσμα μιας σωστής ενιαιομετωπικής πολιτικής, μπορεί να αποκατασταθεί η συνδικαλιστική ενότητα του εργατικού κινήματος»
    
   ► 4η Ολομέλεια ΚΕ του ΚΚΕ (9/1935 ... αμέσως μετά το 7ο συνεδριο ΚΔ [7/1935]) ... «...το ΚΚΕ συνεργάζεται όχι μόνο με τα σοσιαλιστικά και αγροτικά κόμματα (...) αλλά και όλα τα άλλα κόμματα (...) που στέκονται σε μια ελάχιστη δημοκρατική - αντιφασιστική βάση (...) όπως των Φιλελευθέρων». Είχε προηγηθεί η απόφαση της ΚΕ (Αύγουστος 1935), η οποία έθετε το στόχο για ... το σχηματισμό της αντιφασιστικής - δημοκρατικής κυβέρνησης.
    
   ► 6ο Συνεδριο του ΚΚΕ (12/1935) Καθόρισε τα καθήκοντα του ΚΚΕ για τη δημιουργία του Ενιαίου Μετώπου και του Παλλαϊκού Μετώπου και την πραγματοποίηση της συνδικαλιστικής ενότητας, που μπορούσαν να φράξουν το δρόμο στη φασιστική δικτατορία. Υιοθέτησε το σύνθημα της «Λαϊκής Δημοκρατικής Εξουσίας» του προλεταριάτου και της αγροτιάς, στην οποία θα οδηγούσε η συντριβή του μοναρχοφασισμού και στη συνέχεια η ανατροπή της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. Εθεσε τα ζητήματα του κύριου εχθρού και της διάταξης των ταξικών δυνάμεων, στην επικείμενη, όπως είδαμε την είχε χαρακτηρίσει τότε, αστικοδημοκρατική επανάσταση για την οποία γινόταν λόγος στις αποφάσεις της 6ης ολομέλειας της ΚΕ του '34 αλλά και του 5ου Συνεδρίου που επικύρωσε αυτές τις αποφάσεις. Υπογράμμισε ότι κοινός εχθρός της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων της πόλης και του χωριού, όλου του εργαζόμενου λαού είναι η πλουτοκρατική ολιγαρχία. Αυτή αποτελεί τον κύριο εχθρό και ενάντιά της πρέπει να στραφεί το κύριο χτύπημα του μετώπου των λαϊκών δυνάμεων. Σπουδαία ήταν η απόφαση του 6ου Συνεδρίου για τον πόλεμο. Χαρακτηρίζοντας άμεσο τον κίνδυνο πολέμου, που απειλούσε τη χώρα μας και τον κίνδυνο απώλειας της εθνικής της ανεξαρτησίας από τους ξένους ιμπεριαλιστές, κυρίως από την Ιταλία, καθόρισε ότι «το καθήκον τόσο της απόκρουσης της άμεσης απειλής του πολέμου, όσο και της υπεράσπισης της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας από τους ξένους ιμπεριαλιστές... πέφτει πάνω στο κόμμα μας». «Οι Ελληνες κομμουνιστές», τονιζόταν στο Μανιφέστο του Συνεδρίου προς την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό της χώρας, «θα είναι στην πρώτη γραμμή σαν πρόκειται να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας, όταν απειληθεί».
    Ουσιαστικά η συνεκτική θέση του ΚΚΕ μετά την 6η Ολομέλεια του 1934 ήταν στην βάση της ... η προλεταριακή επανάσταση που θα έχει να επιλύσει στην αρχική της φάση και αστικοδημοκρατικά καθήκοντα ... κάτω όμως απο την ηγεμονία του προλεταριάτου ... χωρίς βέβαια την ανάμιξη της αστικής τάξης στην φάση προπαρασκευής της επαναστατικής έκρηξης ... άσχετα εαν στην τακτική ανάλυση των Λαικών Μετώπων θεωρούσαν πιθανή την συνύπαρξη του ΚΚΕ σε μετωπικές κυβερνήσεις που θα είχαν στόχο την αποτροπή μιάς φασιστικής δικτατορίας. Στο ΚΚΕ με την καθοδήγηση του Ζαχαριάδη ήταν ξεκάθαρο πως η στρατηγική ορίζεται απο τις αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες ... αλλά η τακτική ορίζεται και προσαρμόζεται στον ταξικό συσχετισμό δυνάμεων με μοναδικό στόχο την επιτάχυνση της κίνησης προς την στρατηγική επιδίωξη. Ας παρακολουθήσουμε για λίγο τον Ζαχαριάδη ... σε ένα κείμενο γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του ΄30 στις φυλακές της Κέρκυρας [Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ]. Οι αναλύσεις του ΚΚΕ εκείνη την εποχή επικεντρώνονταν στην βασική ιδιαιτερότητα της ελληνικής αστικής τάξης ... η οποία στην αναπτυξή της αντί να “καταστρέψει” τα φεουδαρχικά κατάλοιπα (έτσι όπως έκαναν οι αστικές τάξεις των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών) και να προχωρήσει στον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό ... συμμάχησε μαζί τους. Η προδοσία της αστικής τάξης, η άρνηση και εγκατάλειψη της δημοκρατικής αποστολής της, προώθησαν στην ηγεμονία του αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού την πιο προοδευτική τάξη της κοινωνίας, την εργατική, επικεφαλής της αγροτιάς και του άλλου εργαζόμενου λαού. Έτσι ο μετασχηματισμός αυτός έπαιρνε λαοκρατικό δημοκρατικό χαρακτήρα, δηλ. στρέφονταν και ενάντια στην αστική τάξη, και στη νεοελληνική επαναστατική κλίμακα, τοποθετούνταν , απ' αυτή την επιταχτική ιστορική ανάγκη της ολοκλήρωσης της κοινωνικής απελευθέρωσης της εργατιάς και όλου του εργαζόμενου λαού, σαν ένας σταθμός πριν από την προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση. (...) Το προλεταριάτο, πρωτοστατώντας στη λύση αυτή και καθοδηγώντας την αγροτιά και τον άλλο εργαζόμενο λαό στην πάλη για την πραγματοποίησή της , που τους ενδιαφέρει ζωτικότατα, καταχτά την εμπιστοσύνη τους και τις εξυψώνει, μέσα από την ίδια τους την πείρα που θα τους δώσει η ανάγκη να συντριφτεί η αστοτσιφλικάδικη αντίδραση ενάντια στη λύση αυτή, ως την πάλη για τη σοσιαλιστική ολοκλήρωση της λαϊκής κοινωνικής απελευθέρωσης, δηλ. ως την απαλλοτρίωση της κεφαλαιοκρατίας και τη σοσιαλιστική οργάνωση της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η επερχόμενη επανάσταση στην Ελλάδα, από τα καθήκοντα που πρώτ' απ' όλα έχει να λύσει, θ' αρχίσει σαν αστικοδημοκρατική, με περισσότερο ή λιγότερο γοργό πέρασμά στη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό πρώτα απ' όλα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της εργατικής τάξης να εξυψώσει ως την κατανόηση της ανάγκης αυτής τη φτωχομεσαία αγροτιά και την άλλη φτωχολογιά στις πόλεις. (...) Κινητήριες δυνάμεις στην επερχόμενη επανάσταση είναι η εργατική τάξη επικεφαλής της φτωχομεσαίας αγροτιάς, των εθνικών μειονοτήτων και της άλλης φτωχολογιάς. Αυτών τη δικτατορία θα εγκαθιδρύσει η επανάσταση, δηλ. την επαναστατική δημοκρατική δικτατορία των εργατών και των χωρικών με βάση τα σοβιέτ. Η εσωτερική εξέλιξη της επανάστασης και το πέρασμα στη σοσιαλιστική θα φέρει την περισσότερη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του προλεταριάτου, στη δικτατορία του προλεταριάτου, με βάση τη σύσφιξη της εργατοαγροτικής συμμαχίας. (...) Σε τελευταία ανάλυση, ο χαρακτήρας της επανάστασης εξαρτάται από το συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων. Αν η αγροτιά δε ζήσει με την ίδια την πείρα της έτσι είτε αλλιώς τον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό, δε μπορεί να σηκωθεί ως την κατανόηση της ανάγκης για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Το προλεταριάτο, πρωτοστατώντας στη λύση του βασικού ζητήματος της αγροτιάς, του ζητήματος της γης, ενάντια στην αστοτσιφλικάδικη αντίδραση, αποσπά την αγροτιά από την πλουτοκρατική επιρροή, πραγματοποιεί μαζί της συμμαχία, και την υψώνει ως την προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση, που η νίκη της είναι αδύνατη χωρίς αυτήν. (...) Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή είναι η εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για την τελική νίκη. Οι στρατηγικές επιδιώξεις του ΚΚΕ είναι: α) η κατάχτηση της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης, β) η πραγματοποίηση της συμμαχίας με τη φτωχή και μεσαία αγροτιά, γ) η συνένωση, κάτω από τη συμμαχία αυτή, των άλλων στρωμάτων του εργαζόμενου λαού ( εθνικές μειονότητες, φτωχολογιά και μικροαστικές μάζες στις πόλεις, στρατευμένος λαός, υπάλληλοι, φτωχοί διανοούμενοι), δηλ. κατάχτηση της πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού, με την έννοια του λαού που δουλεύει και παλαίβει στην παραγωγή. (...) Η κατάχτηση της πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού από το επαναστατικό κόμμα, που αποτελεί τον κύριο και βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της πολιτικής επαναστατικής κρίσης στο σύστημα της κυριαρχίας του καθεστώτος της πλουτοκρατίας, θέτει στην ημερήσια διάταξη για άμεση λύση το πρόβλημα της κατάχτησης της εξουσίας. (...) Ο καθορισμός των στρατηγικών επιδιώξεων επέτρεψε στο ΚΚΕ να αποσαφηνίσει την ταχτική του, να τη δώσει την απαραίτητη ευρύτητα, ευλυγισία και ευκινησία. Τ α χ τ ι κ ή είναι η αδιάκοπη πάλη του κόμματος και των μαζών που αποβλέπει στο να εξασφαλίσει κάθε φορά το ανώτατο δυνατό όριο επιτυχιών, την προώθηση των θέσεών του, που φέρνουν ολοένα προς την πραγματοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων εν όψει πάντοτε του τελικού σκοπού. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως αυτοί οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή όπως και να εξειδίκευσαν για τα ελληνικά δεδομένα την τακτική των Ενιαίων Μετώπων ... που η βασική της επεξεργασία στην ΚΔ είχε γίνει απο τον Δημητρώφ ... ποτέ δεν σκέφτονταν για ενδιάμεσα στάδια εξουσίας, συμμαχίες με προοδευτικά τμήματα της αστικής τάξης, και σοσιαλισμούς με ειρηνικούς δρόμους χωρίς τελικά την προλεταριακή εξουσία. Τα είχαν οριστικά λυμένα.
   Στις δεδομένες συνθήκες της προπολεμικής Ευρώπης που η αστική εξουσία με κύριο όχημα την σοσιαλδημοκρατία ... αντιδραστικοποιείται παντού και κάπου φασιστικοποιείται ανοιχτά ... καλύτερη τακτική θα ήταν τα αντιφασιστικά ταξικά κοινωνικά μέτωπα (εργάτες και μεσαία στρώματα ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης και κυρίως οι μάζες που ελέγχονταν απο την βρωμερή σοσιαλδημοκρατική ηγεσία ... με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές να οργανώνουν τέτοια μέτωπα απο τα κάτω) να αναγκάσουν τις αστικές ηγεσίες των παλιών κομμάτων να συγκρουστούν με την ίδια την αστική εξουσία στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας που καταπατούσε ο φασισμός και η γενική αντιδραστικοποίηση της αστικής εξουσίας. Η ΚΔ εκτίμησε οτι αυτή η τακτική θα ήταν ένα αποτελεσματικό όπλο απεγκλωβισμού των μαζών απο την επιρροή των κομμάτων της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αφού ήταν δεδομένο και θεωρητικά αποδεδειγμένο πως τέτοια σύγκρουση δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει ... δηλαδή τα αστικά κόμματα να στραφούν ενάντια στην αστική εξουσία !!! Άρα η τακτική των ΕΜ εάν λειτουργούσε όπως σχεδιάστηκε θα έφερνε τεράστιες μάζες απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση ... οι παλιές αστικές ηγεσίες και μαζί οι σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες να παραδίδουν την δημοκρατία αιχμάλωτη στα χέρια του φασισμού την ίδια στιγμή που οι κομμουνιστές καλούσαν τον λαό να την υπερασπισθεί !!! Ουσιαστικά ο θεωρητικός άμεσος στόχος της τακτικής των ΕΜ δεν ήταν να επιτευχθούν τα ΕΜ σε συμμαχία των λαϊκών μαζών με τα δημοκρατικά τάχα τμήματα της αστικής τάξης ... αλλά αντίθετα να αποδείξουν στον λαό πως τέτοια τμήματα της αστικής τάξης απλά δεν υπάρχουν. Ο στόχος λοιπόν των ΕΜ στην πράξη ήταν ακριβώς να αποκλείσουν την αστική τάξη απο τα ίδια τα μέτωπα ... αλλα όχι τις μάζες που παραπλανούσε μέχρι τότε. Και όπου η δυναμική δόμησης τέτοιων μετώπων με τους όρους και τις προυποθέσεις της ΚΔ ήταν δυνατόν να υπάρξουν ... πράγμα που θα σήμαινε οτι οι ταξικοί συσχετισμοί είναι ευνοικοί για το εργατικό κίνημα και συνεπώς αρνητικοί για την αστική εξουσία ... έβλεπαν δυνατότητες ύπαρξης αντιφασιστικών κυβερνήσεων των Λαικών Μετώπων που κάτω απο ευνοικότερη εξέλιξη των ταξικών συσχετισμών μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε συνθήκες επαναστατικής έκρηξης. Ηταν η ίδια στιγμή που οι κομμουνιστές στην ΣΕ με την καθοδήγηση του Στάλιν ... εξοπλίζονταν πυρετωδώς την ίδια στιγμή που ξερίζωναν την 5η φάλαγγα απο τον κομματικό μηχανισμό και τον Κόκκινο Στρατό. Ηταν η στιγμή που ο Στάλιν φώναζε προς κάθε κατεύθυνση ... “Κάνετε αντιφασιστικές κυβερνήσεις όπου μπορείτε με τους όρους βέβαια και τις προυποθέσεις που ανέλυσε η ΚΔ”.
   6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (7/1941) ... Αποφασίζει μέτρα για την οργάνωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ... Α) Για το διώξιμο της γερμανοϊταλικής κατοχής από την Ελλάδα. Β) Για την ανατροπή της κυβέρνησης - οργανέτου τους. Γ) Για την καθημερινή υποστήριξη και υπεράσπιση της Σοβιετικής Ενωσης. Δ) Για την υποστήριξη κάθε συνεπούς αντιφασιστικής δύναμης με όλα τα μέσα. Ε) Για το σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης από όλα τα κόμματα, που θα αποκαταστήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού, θα του εξασφαλίσει ψωμί και δουλιά, θα συγκαλέσει συντακτική εθνοσυνέλευση και θα υπερασπίσει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ελλάδας από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική δύναμη.
   Ολα καλά ?? Όλα καλά ... σαν τακτική. Στο ξεκίνημα ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα απο ξένη φασιστική κατοχή ... στην ιεράρχηση της τακτικής δεν χρειάζεται να μιλάς για την κατάκτηση εξουσίας απο τα χέρια της αστικής τάξης. Έχεις ... σαν ΚΚΕ ... μιλήσει για όλα αυτά στο στρατηγικό πλάνο που παρακολουθήσαμε παραπάνω στα ντοκουμέντα του αμέσως προηγούμενου διαστήματος. Έχεις σαν ΚΚΕ αναλύσει και εκτιμήσει πως η ωρίμανση της επαναστατικής κατάστασης (χωρίς καμμία δουλειά της αστικής τάξης σε αυτή την εξουσία) με τον αντιφασιστικό αγώνα ... θα οδηγήσει σε μια εργατοαγροτική εξουσία που θα επιλύσει αστικοδημοκρατικά καθήκοντα (και υπήρχαν τέτοια) ... σε μια γρήγορη διαδικασία προλεταριακής εξέλιξης της επανάστασης. Όλα αυτά κάτω απο την ηγεσία του προλεταριάτου. Τα ήξερε αυτά ο λαός. Στον σχεδιασμό της τακτικής λοιπόν δεν χρειαζόταν να μιλάει το ΚΚΕ για το ζήτημα της εξουσίας. Καλά έκανε ... και κυρίως έκανε καλά που καθόριζε σαν στόχους του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος ... στόχους που ήταν αδύνατο να συναινέσει και κυρίως να υλοποιήσει κανένα (για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, σήμερα ... αυτό το κανένα ειναι προφανέστατο) κομμάτι της τότε ελληνικής αστικής τάξης. Καμμιά ιμπεριαλιστική αστική τάξη (όσο εξαρτημένη και να είναι) δεν μπορει να "εξασφαλίσει" ... δημοκρατικές ελευθερίες του λαού, ψωμί, δουλιά και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική δύναμη !!! ... Ήταν μια τακτική σχεδιασμένη να εκθέσει ανεπανόρθωτα την ελληνική αστική τάξη μπροστά στον αγωνιζόμενο λαό και στην ουσία να την αφοπλίσει. Και το πέτυχε περίφημα ... φτάνοντας έναν, πριν μόλις λίγα χρόνια τσακισμένο και ανοργάνωτο λαό ... στην επαναστατική κατάσταση ενός οπλισμένου λαού που κρατούσε στα χέρια του την οργανωμένη λαική εξουσία σε όλη τη χώρα και με ενα απλό ... ντου ... εάν το αποφάσιζε και στην Αθήνα !!! Δηλαδή ?? Στρατηγικό πλάνο σωστό !!! (ας μην αρχίσουμε να ψειριζουμε τις λεπτομέρειες, θα βρούμε προβλήματα αλλά που δεν ανατρέπουν την βασική ιδέα) ... τακτική σωστή !!! ... Τι δεν πήγε καλά ??? ... Το μόνο που χρειαζόταν για να λειτουργήσει αυτή η τακτική σε συνάφεια με τον καθορισμένο στρατηγικό στόχο ... ήταν μόνο η ... διαλεχτική σύνδεση στρατηγικής και ταχτικής !!! Ναι ξέρω ... είπα μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν ... για να διαλυθεί σε ενα τέτοιο λαογέννητο ταξικό κίνημα αυτή η διαλεκτική σύνδεση στρατηγικής και τακτικής ... χρειαζόταν μόνο δυο πραγματάκια !!! ... ή η επικράτηση του οπορτουνισμού που πάντα υποχωρεί μπροστά στην αστική τάξη ακόμα και τις στιγμές που αυτή είναι ανήμπορη και έτοιμη να ηττηθεί ... ή η πίστη μέσα στις τάξεις αυτού του κινήματος πως υπάρχουν τμήματα της αστικής τάξης που θα σε διευκολύνουν να επιτεθείς ενάντια στην εξουσία των πιο επιθετικών τμημάτων της και επομένως επιβάλλεται να τα εκμεταλλευτείς έστω και μέχρι τα μισά του δρόμου. Αλλά όταν έχεις φτάσει σχεδόν στο τέλος του δρόμου ... δεν έχεις καμμία δουλειά μαζί τους. Δυστυχώς συνέβησαν και τα δυο.
   
   ► Β' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (12/1942) ... «Η συγκρότηση προσωρινής κυβέρνησης από τα κόμματα και οργανώσεις που αγωνίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου αμέσως μετά το διώξιμο του ξένου καταχτητή, η οποία θα αποκαταστήσει τις λαϊκές ελευθερίες, θα ενεργήσει ελεύθερο δημοψήφισμα για τη λύση του πολιτειακού ζητήματος και εκλογές συντακτικής εθνοσυνέλευσης με το αναλογικό εκλογικό σύστημα, αποτελεί τον πιο σωστό τρόπο λύσης του εσωτερικού ζητήματος και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. (...) Η πραγματοποίηση του άμεσου πολιτικού σκοπού του κόμματός μας - εθνική απελευθέρωση και λαοκρατική λύση του εσωτερικού καθεστώτος - αποτελεί στη συγκεκριμένη στιγμή τη μοναδική επαναστατική θέση».
   Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως οι θέσεις και η δράση του ΚΚΕ ... διαφυλάσσει ακόμα την συνάφεια τακτικής και στρατηγικής. Ακόμα τα ντοκουμέντα αναφέρονται στον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης "εθνικής" ενότητας όλων των κομμάτων και των οργανώσεων που αγωνίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς του ΕΑΜ !!! Πουθενά κουβέντα για την αστική τάξη και την τύχη της. Όμως η τελευταία παράγραφος του παραπάνω ντοκουμέντου δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. Τα φίδια ... μας είχαν ζώσει. Το ΚΚΕ την δεδομένη στιγμή έχει φτάσει στο σημείο να βλέπει την διαδικασία του ομαλού "κοινοβουλευτικού" δρόμου ... σαν την μοναδική επαναστατική θέση !!! Η διαλεκτική συνέχεια τακτικής και στρατηγικής ... αρχίζει να διαλύεται ... το επαναστατικό κίνημα να οδηγείται θεωρητικά στον αφοπλισμό του και την αστική τάξη να βλέπει τον δρόμο της να ανοίγεται. Τα πράγματα τελικά εξελίχτηκαν τόσο σοβαρά ... ώστε ο ίδιος ο Σιάντος ενάμισυ χρόνο μετά (τον Ιούλη του 1944 σε συνεδρίαση της ΠΕΕΑ) ... να λέει ... "Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σοσιαλισμό κι αν ακόμα όλος ο κόσμος μας πεί πάρτε την και κάνετε σοσιαλισμό (...) Η ωρίμανση των συνθηκών οδηγεί σε αστικοδημοκρατικές λύσεις, αλλαγές κατάστασης (...) Αφού λυθούν όλα αυτά τα αστικοδημοκρατικά προβλήματα, τότε δημιουργούνται οι προυποθέσεις για να πάμε προς το σοσιαλισμό, ομαλά, μέσα στη δημοκρατική εξέλιξη." !!!!!!!!! Είχε οριστικά ... πάει περίπατο ... ολόκληρη η προηγούμενη στρατηγική-τακτική ανάλυση του ΚΚΕ.
   10η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (1/1944) ... «Το φούντωμα του εθνικού αγώνα, η απελευθέρωση σημαντικού μέρους του εθνικού εδάφους, η ανάγκη της υπέρτατης συνένωσης και επιστράτευσης όλων των εθνικών δυνάμεων στη σημερινή τελική φάση του πολέμου για την ολοκληρωτική συντριβή των κατακτητών στο πλευρό των συμμάχων, βάζουν μπροστά στο αγωνιζόμενο έθνος επιτακτικά το πρόβλημα της δημιουργίας στην Ελεύθερη Ελλάδα κεντρικού κυβερνητικού οργάνου εθνικής ενότητας και απελευθέρωσης» ... ήταν η δημιουργία της ΠΕΕΑ, της Κυβέρνησης του Βουνού, η κεντρική συγκρότηση της λαϊκής εξουσίας του οπλισμένου αγωνιζόμενου λαού (10 Μάρτη 1944, Βίνιανη Ευρυτανίας). Ήταν η στιγμή της γέννησης μιας λαϊκής μορφής εξουσίας. Ήταν οι στιγμές που ο λαός αναπνέει και στρέφει την πλάτη του μαζικά στην απαξιωμένη αστική τάξη που προσπαθεί ... στην Αίγυπτο να ξαναστήσει στα πόδια της την δική της εξουσία με την στήριξη των “συμμάχων” Εγγλέζων. Η κατάσταση αρχίζει να μοιάζει με μια κατάσταση ... δυαδικής εξουσίας. Μια κατάσταση που ποτέ στην ιστορία δεν επιλύθηκε με ειρηνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες "εθνικής" ενότητας. Μια κατάσταση εξ´ορισμού επαναστατική που πλησιάζει στην κρίσιμη στιγμή της. Στην στιγμή της κατοχής της εξουσίας. Οπως έλεγε ο Βλαδίμηρος ... ο στόχος της εξουσίας εξυπηρετείται απο μια ισχυρή, δοκιμασμένη οργάνωση ... με τακτική διαμορφωμένη συστηματικά κάτω απο σταθερές αρχές. Οταν έχεις τέτοια οργάνωση, με στόχο την εξουσία και αυστηρό σχέδιο δράσης ... συνεχίζει ο Λένιν μπορείς ... "Να αλλάξεις σε 24 ώρες τακτική" !!! Αυτό ειναι η πεμπτουσία της τακτικής. Έτσι μόνο υφίσταται η διαλεκτική ενότητα στρατηγικού στόχου και τακτικής. Και οι αρχές διαμόρφωσης της τακτικής ορίζουν πως όσο πλησιάζει η κρίσιμη στιγμή ο επαναστατικός μηχανισμός πρέπει να φροντίσει να φέρει με το μέρος της επανάστασης όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της μάζας ή αν δεν μπορεί να το κάνει σε ευρεία κλίμακα ... τουλάχιστον να την ουδετεροποιήσει ... να μην πάει με το μέρος του αντιπάλου. Σε συνθήκες τέτοιας επερχόμενης κρίσης ... καλά έκανε το ΚΚΕ και καθοδήγησε την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού κυβερνητικού οργάνου της λαϊκής εξουσίας (ΠΕΕΑ) του αγωνιζόμενου (ΕΑΜ) και ένοπλου (ΕΛΑΣ) λαού. Καλά έκανε το ΚΚΕ και προσπάθησε να δώσει μαζικό βάθος και πλάτος στην έκφραση αυτής της προσπάθειας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Καλά έκανε το ΚΚΕ και καθοδηγούσε τα όργανα των ΠΕΕΑ-ΕΑΜ ... σε επιθέσεις "εθνικής ενοτητας" στο πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης με στόχο την αποκάλυψη του πραγματικού του ρόλου. Να πως περιγράφει στην ιδρυτική της διακήρυξη η ΠΕΕΑ την κατάσταση ... «Ο σχηματισμός αυτού του οργάνου (της ΠΕΕΑ δηλαδή) αργοπόρησε γιατί γινότανε προσπάθεια να συμπέσει με την πραγματοποίηση γενικής πολιτικής ενότητας. Ομως η προσπάθεια της ενότητας, που γίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, σκόνταψε πάντα στα ίδια εμπόδια: την αδικαιολόγητη κακή θέληση, το μικροπολιτικό υπολογισμό, την ακατανίκητη αδράνεια, τη βαθιά αδιαφορία για το μεγάλο αγώνα του λαού, τον παθολογικό φόβο της λαϊκής χειραφέτησης, την ιδιοτελή αντιπάθεια προς το λαϊκό κίνημα. Δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεις του ΕΑΜ με τα παλιά πολιτικά κόμματα, δυόμισι χρόνια καρτερικής ανοχής της αχαλίνωτης συκοφαντίας, που γινόταν σε βάρος του εις απάντηση των διαβημάτων και του αγώνα του, δεν κατόρθωσαν να νικήσουν αυτά τα εμπόδια, που τα εκμεταλλεύτηκε ο κατακτητής για να βρεί ηθική και υλική ενίσχυση στον αγώνα του εναντίον του έθνους...» Ως εδώ καλά με την τακτική !!! Ο λαός στράφηκε προς την μεριά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ... ενεργητικά ... αγωνίστηκε, πολέμησε ... η μάζα δεν ουδετεροποιήθηκε απλά για να μην πέσει στα χέρια του ταξικού αντιπάλου ... η μάζα πήρε θέση !!! Πήρε θέση ... αποφασισμένη για να φτάσει που ?? Και πως ??
    Σε αυτό το σημείο κρίνω οτι πρέπει να γίνει μια ουσιώδης διευκρίνιση. Οτι και να συνέβη απο εδώ και κάτω στην ιστορία του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού ... δεν μπορεί να μην ενταχθεί και δεν μπορεί να μην εξεταστεί σαν φαινόμενο ... μιας δομής πυραμιδικά κατανεμημένης απο την κορυφή ως την βάση με την μορφή ενός δυναμικού ιστού που συνδέει με ισχυρή αλληλεπίδραση την ηγεσία ενός επαναστατικού κινήματος με όλα τα επαναστατημένα, με όλα τα αδρανοποιημένα ακόμα και με τα εχθρικά τμήματα της ίδιας κοινωνίας. Η παραμικρή μεταβολή σε αυτό το “ευαίσθητο”, ευμετάβλητο μα και πανίσχυρο δίχτυ μεταβιβάζεται και επιδρά πολλαπλασιαστικά προς κάθε κατεύθυνση απο την κορυφή ως την βάση και ταυτόχρονα απο την βάση ως την κορυφή της πυραμίδας. Δυστυχώς για πολλούς καλοθελητές ... και ευτυχώς για μας ... η διαλεκτική και ο μαρξισμός δεν επιτρέπει άλλο τρόπο ανάλυσης και ανάγνωσης.
   Τώρα ας ξαναπιάσουμε το νήμα απο εκεί που το αφήσαμε. Η τακτική του ΚΚΕ είχε τρομερή αποτελεσματικότητα !!! Η συντριπτική μάζα του λαού είχε πάρει θέση δίπλα στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ ... αποφασισμένη να φτάσει που και πως ?? Μια ταυτόσημη κατάσταση ο Βλαδίμηρος την περιέγραψε έτσι ... “Ενα γιγάντιο μικροαστικό κύμα κατάκλυσε τα πάντα, έπνιξε το συνειδητό προλεταριάτο όχι μόνο με τον όγκο του μα και ιδεολογικά, δηλαδή μόλυνε, κατάκτησε πολύ πλατιούς εργατικούς κύκλους με τις μικροαστικές αντιλήψεις για την πολιτική.” Τι πρέπει να κάνει ο επαναστατικός πυρήνας ενός τέτοιου μαζικού κινήματος σε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις ?? Πρώτο να μην πνιγεί απο το κύμα. Δεύτερο ... τώρα που η τακτική κατάφερε να σηκώσει αυτό το κύμα ... η τακτική πρέπει να αλλάξει για να το οδηγήσει στην κοίτη του στρατηγικού στόχου. Απλά πράγματα. Ο Βλαδίμηρος το κατάφερε. Οι Έλληνες κομμουνιστές ... πνίγηκαν. Το ΚΚΕ - ειδωμένο πάντα σαν έναν διαλεχτικό σχηματισμό μιας ηγεσίας, ενός κομματικού μηχανισμού, μιας κομματικής βάσης, σε αμφίδρομη άρρηκτη αλληλεπίδραση με όλα τα κοινωνικά "στρώματα" (συνειδητοποιημένα, ενταγμένα, φιλικά ουδέτερα, ουδετεροποιημένα και αντίπαλα) - σε μια επερχόμενη πιθανότατα επαναστατική κατάσταση μετά την απελευθέρωση του οπλισμένου λαού και της αποδυναμωμένης και απαξιωμένης ελληνικής αστικής τάξης ... θεώρησε σαν μοναδική επαναστατική θέση ... όχι την επαναστατική εξουσία εργατιάς και αγροτιάς ... αλλά εκλογές και συνταγματικές διαδικασίες που δεν θα απέκλειαν την ελληνική αστική τάξη στο όνομα βέβαια της εθνικής ενότητας. Η τακτική των ενιαίων μετώπων των εργατών και των λαϊκών μετώπων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν και αντιφασιστικά (!?!?) τμήματα της αστικής τάξης ... μιά τακτική που είχε αναλυθεί και επιλεγεί απο την ΚΔ και το ίδιο το ΚΚΕ σαν τακτική επιλογής για μη επαναστατικές καταστάσεις συσσώρευσης ταξικών δυνάμεων, απαξίωσης των βρόμικων σοσιαλδημοκρατικών ηγεσιών και αποτροπής σχηματισμού φασιστικών (και συνεπώς αντί σοβιετικών) κυβερνήσεων προπολεμικά ... το ΚΚΕ ... όχι μόνο την επέλεξε αλλά και την θεωρητικοποίησε ("πάγωμα" της τακτικής παραβιάζοντας τις αρχές καθορισμού της τακτικής και μάλιστα μετατροπή της στρεβλής πια τακτικής σε στρατηγική ... η καλύτερα κόλλημα στην ίδια τακτική την στιγμή που οι συνθήκες επιβάλλουν να αλλάξεις τακτική σε 24 ώρες) που την μετέφερε μηχανιστικά,αντιδιαλεκτικά και προπαντός αντιλενινιστικά ... σε ήδη διαμορφωμένες επαναστατικές καταστάσεις, με πλήρως απαξιωμένο το παλιό αστικό υπηρετικό προσωπικό και μάλιστα αμέσως μετά την ήττα του φασισμού !!!
   Μιλάμε για καθαρή οπορτουνιστική σκοτοδίνη ... που κατέληξε λίγες μέρες μετά ... [10 Μάρτη 1944 : Ίδρυση ΠΕΕΑ] ... 20 Μάη του 1944 στην συμφωνία του Λιβάνου ... δηλαδή στην συμμετοχή των υπουργών της ΕΑΜικής αντίστασης στην κυβέρνηση Παπανδρέου !!! Δεν είχε γίνει ακόμα ούτε καν η συνάντηση Στάλιν-Τσώρτσιλ στην Μόσχα (η περίφημη συμφωνία με τα ποσοστά στην χαρτοπετσέτα του Τσώρτσιλ), ούτε η Γιάλτα !!! Απλά εκείνο το κίνημα με ηγέτη το ΚΚΕ ... πίστεψε πως η ελληνική αστική τάξη ενδιαφερόταν ... για την διευκόλυνση της υλοποίησης των δίκαιων στόχων του ΕΑΜ !!! Στις 26 Σεπτέμβρη του 1944 το ίδιο κίνημα υπέγραψε την συμφωνία της Καζέρτας, δηλαδή την υπαγωγή όλων των ανταρτικών δυνάμεων - και συνεπώς του ΕΛΑΣ - στις διαταγές του Σκόμπυ με την ρητή υποχρέωση να απαγορεύσουν στις αντάρτικες μονάδες οποιαδήποτε δράση που θα απέβλεπε στην κατάληψη της εξουσίας !!! “Ουδεμία ενέργεια θα αναληφθεί εκτός υπό τας αμέσους διαταγάς του στρατηγού Σκόμπυ” ... αυτό υπέγραψαν !!! ... στο όνομα της εθνικής ενότητας. Τα άλλα ήρθαν σαν απλή, λογική, φυσική συνέπεια ... η έκβαση του Δεκέμβρη ... η Βάρκιζα. Ο Άρης αντιτάχθηκε στην συμφωνία της Βάρκιζας ... και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ανέλαβε τις ευθύνες του και τις πρωτοβουλίες του για την συγκρότηση νέου αντάρτικου στρατού ... ενάντια στις αποφάσεις του ΚΚΕ. Είχε δίκιο ... αλλά ενάντια στις κομματικές αποφάσεις. Εκείνη την στιγμή δεν ήταν ο Αρης αντίθετος στο ΚΚΕ ... αλλά μιά μάζα ατσαλωμένων επαναστατών είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις απο μιά εξαντλημένη, αυτοπαγιδευμένη και τρομοκρατημένη λαική μάζα που όπως έδειξαν οι εξελίξεις είχε πιστέψει άλλη μιά φορά στην “εθνική ενότητα” και σχεδόν τυφλή δεν έβλεπε τα σχέδια της αντίδρασης. Ο Αρης και η ηγεσία του ΚΚΕ (Σιάντος) ήταν απλά οι προσωποποιήσεις αυτής της κατάστασης. Ήταν οι προσωποποιήσεις του μικροαστικού κύματος ενός λαού που έπνιξε την επαναστατική πρωτοπορία του ίδιου λαού.

   11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (4/1945) ... Υπερασπίσθηκε την συμφωνία της Βάρκιζας !!! .... και αποκήρυξε-διέγραψε τον Άρη (χωρίς να δώσει αυτή την απόφαση στην δημοσιότητα). Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή (με την συμφωνία της Βάρκιζας να ποδοπατιέται ήδη απο τους Αγγλους και την ελληνική αντίδραση) ... το ΚΚΕ πίστεψε πως θα μπορούσε να “λιμάρει” τα δόντια της τίγρης. Πίστεψε πως θα μπορούσε να αποφύγει τον εμφύλιο ... που ήδη είχαν ανεπιστρεπτί αποφασίσει οι αντίπαλοι. Το ΚΚΕ πίστεψε πως με τον μαζικό πολιτικό αγώνα ... ο ίδιος ο λαός θα απομονώσει την αντίδραση και θα ακυρώσει τα σχεδιά της για το οριστικό ξεκαθάρισμα. Η αντίδραση του λαού δεν επιβεβαίωσε τις κομματικές εκτιμήσεις. Ο λαός ... παρασύρθηκε απο την πρωτοπορία του στις φρούδες ελπίδες του συμβιβασμού με την αστική εξουσία και της εθνικής ενότητας ... αποτραβήχθηκε απο την δράση και ανήμπορος άρχισε να παρακολουθεί την επίθεση της αντίδρασης εναντίον του. Σε ένα τέτοιο διαμορφωμένο σκηνικό ... οποιαδήποτε προσπάθεια ένοπλης λαικής αντίδρασης, πρώτο είχε λιγοστές ελπίδες να βρεί λαική υποστήριξη απο έναν λαό ήδη αφοπλισμένο και δεύτερο ήταν εξ΄ορισμού “προβοκατόρικη” σε σχέση με την πολιτική “εθνικής ενότητας” και τήρησης της συμφωνίας της Βάρκιζας που είχε επιλεγεί απο το κόμμα. Σε εκείνη την συγκυρία κάθε προσπάθεια ένοπλης δράσης στα βουνά ... θα προκαλούσε άγριο ξεκλήρισμα των λαικών δυνάμεων στις πόλεις ... στο όνομα της παραβίασης της συμφωνίας της Βάρκιζας. Είχαμε φτάσει στο σημείο που ένα ρωμαλέο ταξικό κίνημα είχε αφοπλιστεί και αυτοπαγιδευτεί. Είχαμε φτάσει στο σημείο ... η σωστή απόφαση του Αρη ... να είναι αντίθετη στην συλλογική κομματική απόφαση. Είχαμε φτάσει στο σημείο ... η σωστή θέση του Αρη για την συνέχιση του ένοπλου αγώνα ... να είναι αδύνατο πιά να υλοποιηθεί.
   Όλη αυτή την αλληλουχία καταστάσεων θα μπορούσε άραγε το ΚΚΕ να την αποφύγει με κάποιο τρόπο ?? Μια διαφορετική στρατηγική ανάλυση που θα έλυνε τα προβλήματα της υπάρχουσας ... είτε προς την κατεύθυνση της "καθαρής" προλεταριακής επανάστασης (πέρα και πάνω απο τους αληθινούς προβληματισμούς και την ιδεολογική διαπάλη για το θέμα αυτό μέσα στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα) ... είτε προς την κατεύθυνση αποκλειστικά του ομαλού κοινοβουλευτικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό (δηλαδή του "τυφλού" εκείνου δρόμου που προϋποθέτει την μη βίαιη αντίδραση της αστικής τάξης οταν χάνει την εξουσία της) ?? Μια εντελώς διαφορετική τακτική που θα στήριζε το υπάρχον στρατηγικό πλάνο ?? Μήπως διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στο ελληνικό λαϊκό κίνημα απο την Σοβιετική Ενωση σε διάφορες φάσεις του αγώνα ?? Ενας άλλος ηγέτης στην κρίσιμη καμπή ?? Τι άλλο ?? Κατά την ταπεινή μου γνώμη ... τίποτα απο όλα αυτά. Και το δεδομένο στρατηγικό πλάνο συνδεδεμένο με την ίδια τακτική μέσα στο ίδιο περιβάλλον των διεθνών συσχετισμών, με την ίδιο χειρισμό εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης (είναι αυτονόητο οτι η Σ.Ε. με την καθοδήγηση του Στάλιν θα είχε διαφορετικές δυνατότητες χειρισμών στο ελληνικό ζήτημα ... αν το ελληνικό κίνημα δεν είχε αυτοπαγιδευτεί πριν τελειώσει ο πόλεμος με τις συνθήκες Λιβάνου και Καζέρτας), με την καθοδήγηση της ίδιας ηγεσίας (σήμερα, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι έγινε τότε, δεν έχει νόημα η πρακτορολογία) ... θα μπορούσε να οδηγήσει το ελληνικό κίνημα σε νικηφόρα έκβαση.
   Θα αρκούσε στην αποφασιστική στιγμή του αγώνα να προσαρμοστεί ... και να μεταβληθεί ... η τακτική σύμφωνα με τις λενινιστικές αναλύσεις προσαρμογής της τακτικής. Όλο το παιχνίδι παίχτηκε ... ειδικά μετά το 1935 ... στην συνεχή αλληλεπίδραση του κομματικού μηχανισμού με την λαική μάζα. Ενα κόμμα επαναστατικό αλλά τσακισμένο απο μια δικτατορία στις παραμονές ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου ... και ένας λαός εξαθλιωμένος ... μπαίνουν σε μια τριπλή κατοχή της χώρας. Η αστική τάξη αναχωρεί για Κάϊρο ή συνεργάζεται. Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πολιτικός σχηματισμός που στέκεται δίπλα στον λαό ... και τον πείθει να αντισταθεί. Ένας λαός που παρά την αγωνιστική του προϊστορία μέχρι τότε ... ποτέ στην πράξη δεν είχε ξεφύγει απο την παγίδα ανάθεσης της εξουσίας στο αστικό πολιτικό υπηρετικό προσωπικό ... ένας λαός που ποτέ δεν είχε προβληματιστεί σοβαρά και μαζικά για το ενδεχόμενο της δικιάς του εξουσίας. Η αντίσταση είναι το μεγαλειώδες επίτευγμα του ελληνικού λαού ... ένα επίτευγμα που αποκτά μυθικές διαστάσεις αν αναλογιστούμε πως το πέτυχε ένας λαός ... πολιτικά παθητικός μέχρι εκείνη την στιγμή. Κατά συνέπεια ο ελληνικός λαός ήταν ένας λαός που αντιστάθηκε σε αυτό που έβλεπε να τον καταπιέζει ... χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει την πραγματική αιτία της καταπίεσης και ακόμα περισσότερο τον τρόπο επίλυσης της κατάστασης. Αντιστάθηκε ένας λαός ... που κουβαλούσε μαζί του οτι είχε συνηθίσει μέχρι τότε. Το οτι αυτός ο λαός έφτασε οργανωμένος και οπλισμένος συνειδητά να διεκδικήσει την εξουσία ... είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του με τον επαναστατικό κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ. Ο λαός αυτός είδε το παράδειγμα του κομμουνιστή, είδε την αντίσταση του να του σώζει τη ζωή, είδε την αντίσταση του να του χαρίζει ελευθερία, είδε τελικά να δουλεύει μπροστά στα μάτια του ο δικός του μηχανισμός της λαϊκής εξουσίας κάτω απο την καθοδήγηση των κομμουνιστών. Είδε το μέλλον του.
   Δεν είδε όμως κάτι πολύ βασικό. Οτι αυτό το μέλλον θα του το αρνηθεί η παλιά πολιτική εξουσία (δηλαδή η αστική τάξη) της ίδιας του της πατρίδας !!! Δεν το είδε γιατί δεν μπορούσε να το δει ... επειδή δεν είχε απαλλαχτεί συνειδητά και οριστικά απο τα παλιά του δεσμά. Δεν το είδε ... επειδή "αντιστεκόταν" να το δει. (Ο παλιός άνθρωπος δεν πεθαίνει τη στιγμή που γεννιέται ο καινούργιος. Πάντα θα παλεύουν σκληρά οι δυό τους και πάντα η έκβαση θα είναι αβέβαιη.) Δεν το είδε επειδή κάποιος δεν του το δείξε ξεκάθαρα και κρυστάλλινα ... όπως του είχε δείξει τόσα άλλα πράγματα. Και αυτός ο κάποιος δεν ήταν άλλος παρά ο επαναστατικός κομματικός μηχανισμός του ΚΚΕ. Για να είμαστε πιο ακριβείς πρέπει να πούμε πως δεν τον προετοίμασε να το δει ... ή ακόμα χειρότερα ο ίδιος ο κομματικός μηχανισμός του ΚΚΕ ... 1) υπερεκτίμησε με θετικό πρόσημο την εντελώς αρνητική πραχτική εμπειρία υλοποίησης της τακτικής των λαϊκών μετώπων και μάλιστα οπως είδαμε παραπάνω την εξύψωσε θεωρητικά στο επίπεδο της στρατηγικής (στα μάτια αυτού του λαού ο κοινοβουλευτικός δρόμος για τον σοσιαλισμό φάνταζε ειδικά μετά τον άθλο της ήττας του φασισμού σαν μια πανεύκολη υπόθεση διάσπαρτη με ένδοξες λαϊκές και δημοκρατικές εκλογικές νίκες), 2) υπερεκτίμησε την αδυναμία θέσης στην οποία είχε περιέλθει η αστική εξουσία (και δεν θα μπορούσε ή δεν θα τολμούσε να αντιδράσει στη θέληση του λαού), 3) υπερεκτίμησε τα βήματα συνειδητοποίησης που είχε κάνει η ίδια η λαική μάζα (την κρίσιμη στιγμή θα είναι έτοιμη να επαναστατικοποιηθεί ή δεν θα ξαναγυρίσει στους παλιούς καιρούς της ανάθεσης της τύχης της) και τέλος, 4) υπερεκτίμησε τις φιλικές διαθέσεις των "δημοκρατών" δυτικών συμμάχων (των Εγγλέζων) απέναντι στον λαό ... δηλαδή συνολικά υποτίμησε το φασιστικό-αυταρχικό δυναμικό που κουβαλούσαν οι τοιούτοι ντόπιοι και ξένοι ... "αντιφασίστες" στα λόγια, κανονικότατοι ιμπεριαλιστές στην ουσία. Να μια άλλη κρίσιμη και καταστροφική θεωρητικοποίηση. Η τακτική του αντιφασιστικού μετώπου της ΣΕ με τους αγγλογαλλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές ... αναγόμενη στο επίπεδο της στρατηγικής συσκότιζε στα μάτια των λαών, μετά το τέλος του πολέμου, το αυτονόητο. Οτι ο φασισμός, ανοιχτός ή υπόγειος, είναι πάντα και μόνο γέννημα και θρέμμα του ιμπεριαλισμού. Του σάπιου καπιταλισμού. Η υπερεκτίμηση όλων αυτών των παραγόντων απο την μεριά του κομματικού μηχανισμού του ΚΚΕ ... αποδείχθηκε οτι δεν συμβάδιζε με τις πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα. Και στα τέσσερα αυτά πεδία οι εκτιμήσεις του ΚΚΕ έπεσαν έξω.
   Και ή πραγματική αιτία ποιά είναι ?? Η χαμηλή πίστη του μηχανισμού ενός κομμουνιστικού κόμματος στο αναπόφευκτο της επαναστατικής μόνο ... και συνεπώς (αφού η αστική τάξη πάντα θα αντιδρά στην απώλεια εξουσίας) βίαιης κατάκτησης της εξουσίας όταν βέβαια υπάρχουν οι αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Οταν σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει ακλόνητη πίστη ... αρχίζει η πίστη στην συννενόηση με την αστική εξουσία. Αυτό στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος λέγεται ... οπορτουνισμός ... που φυτρώνει πάντα μέσα στους μηχανισμούς των κομμουνιστικών κομμάτων και με λίπασμα τον "παλιό" άνθρωπο γιγαντώνεται ακριβώς τότε που η μάζα στρέφεται προς το κομμουνιστικό κόμμα ... και πνίγει μαζί κόμμα και μάζα. Τότε λοιπόν ... το ΚΚΕ δεν έχασε την επαφή του με την μάζα ... απλά δεν κατάφερε να χειριστεί επαναστατικά αυτή την επαφή. Πνίγηκε μαζί με τη μάζα. Επίσης στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος οπορτουνισμό άλλης φύσης αποτελεί ... η μικροαστική ψευτοεπαναστατική ανυπομονησία που οδηγεί τον μηχανισμό ενός κομμουνιστικού κόμματος σε τυχοδιωκτικές ψευτοεπαναστατικές ενέργειες σε στιγμές και φάσεις ανώριμων συνθηκών. Πάντα στην ιστορία τέτοιες καταστάσεις αποτελούν ευκαιρία πρώτης τάξης για την αστική εξουσία να τσακίσει ανέξοδα και πρώιμα τον μηχανισμό του κομμουνιστικού κόμματος. Αλλά στην ελληνική περίπτωση ... δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας πως το ΚΚΕ παρασύρθηκε σε άκαιρους επαναστατικούς τυχοδιωκτισμούς ... και με αιτία αυτό την κρίσιμη στιγμή αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Το αντίθετο μάλιστα. Παρά τα εμφανέστατα σημάδια οτι η αστική τάξη με τους Εγγλέζους, αμέσως μετά την συμφωνία του Λιβάνου, είχαν αποφασίσει να οδηγήσουν τα πράγματα στην σύγκρουση ... το ΚΚΕ επέμενε στην γραμμή της εθνικής ενότητας με δυσανάλογη προσήλωση σε σχέση με ... την μάζα της ελληνικής κοινωνίας που είχε δίπλα του, την έκταση της ελεύθερης Ελλάδας που ήλεγχε το ΕΑΜ και τον όγκο στρατιωτικής ισχύος του ΕΛΑΣ.
   Δυο αντίπαλοι το ίδιο επικίνδυνοι ... η αστική τάξη και ο οπορτουνισμός. Δυο αντίπαλοι των λαών ... που ο ένας δεν μπορεί να δράσει χωρίς τον άλλο ειδικά στην εποχή του ιμπεριαλισμού. Δυό αλληλοσυμπληρούμενα τέρατα. Η αστική ιδεολογία και ο μικροαστισμός. Τα πνευματικά εκτρώματα του ιμπεριαλισμού. Κανένας λαός δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα εάν δεν νικηθούν και οι δυό αυτοί αντίπαλοι ταυτόχρονα. Και η αστική τάξη και ο οπορτουνισμός ... ο κοντινότερος αντίπαλος ... τόσο κοντινός όσο τα μυαλά του λαού. Κανένας λαός δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα χωρίς τακτική που να στοχεύει ... μαζί την αστική τάξη και οποιαδήποτε μορφή οπορτουνισμού. Όσο αφορά την μάζα που βρίσκεται κάτω απο την ιδεολογικη επιρροή αυτών των δυό εκτρωμάτων ή ποδηγετείται από αυτά με ένα σωρό εκβιασμούς ... κάθε τακτικό σχέδιο οποιουδήποτε κομμουνιστικού κόμματος θα είναι αποτυχημένο αν έχει στόχο μόνο την απαγκίστρωση της μάζας από αυτή την διπλή παγίδα. Δεν θα έχει κανένα νόημα να απαγκιστρώσεις την μάζα από την επιρροή της αστικής τάξης ... και τότε να την οδηγήσεις σε συμβιβασμό μαζί της. Το ζητούμενο της τακτικής της απαγκίστρωσης δεν μπορεί να μην είναι ... η εξουσία.
 

69 σχόλια:

 1. Οπως πάντα εξαιρετικός. Ολα είναι πεντακάθαρα. Απο το 1922 καταργήθηκε απο το πρόγραμμα του ΚΚΕ η Σοσιαλιστική Επανάσταση και μπήκε Αστικοδημοκρατική. Απο τότε η Διαπάλη με τους Εγκληματίες του Οπορτουνισμού σε συνδυασμό με τις Διώξεις του Αστικού κράτους έκανε αποτελεσματικότατα την δουλειά. Τα ίδια ισχύουν και για την Κ.Δ απο το 1935 που επικράτησε ο Οπορτουνισμός και κατέστρεψε τα πάντα την στιγμή που στην ΕΣΣΔ σε κατάσταση ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΕΙΚΥΚΛΩΣΗΣ ο Οπορτουνισμός συνομωτούσε μαζί με τον Χίτλέρ. 1931 1934 ο Ζαχαριάδης προσπάθησε να διορθώσει το πρόγραμμα απο το 1935 πάλι πίσω. Προσπάθησε ξανά το 1949 1955 στην συνέχεια ξανά πίσω. Συμπερασμα την Εξουσία την χάσαμε το 1944 τον ΟΚΤΩΒΡΗ γιατί είχαμε φτιάξει ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ αντι για ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Η Διαφορά τεράστια. Το ΚΚΕ χτυπήθηκε απο την Δικτακτορία του Μεταξά σε τέτοιο σημείο που το 1941 1944 ήταν πανευκολο να περάσει η Ιδεολογική παράλυση. Ουσιαστικά Κόμμα δεν λειτουργούσε. Ηταν ένας ΧΕΙΛΟΣ μέσα στο Οπορτουνιστικό ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Την καλημέρα μου Σύντροφε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και κάτι για το καινούργιο βιβλίο των Καλτσώνη Μαριόλη Παπουλή που ασφαλώς διαφημίζει ο Λαφαζάνης για την ...σκλαβωμένη Αστική Τάξη.... στους κακούς ξένους της Ε.Ε. Με την απαραίτητη διαστρέβλωση του Ζαχαριάδη απο την 12η Ολομέλεια τον ΙΟΥΝΗ ΤΟΥ 1945 λίγες μέρες απο την επιστροφή του μετά την 9χρονη Συνεχόμενη Απουσία σε Κέρκυρα Νταχάου. Ζαχαριάδης ο οποίος εφάρμοζε πάντα τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ. Αντε παιδιά καλορίζικο το Μέτωπο με Εθνικιστές Φασίστες Ξενοδόχους Φαρμακοβιομήχανους Εφοπλιστές. ΑΞΙΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφήνω μια διευκρίνηση εδώ για ένα Σύντροφο που με παρεξήγησε και με αποκάλεσε προβοκάτορα. Δεν τον παρεξηγω. Εγω πάντως επιμένω οτι η Ελλάδα είναι Ιμπεριαλιστική χωρα απο το 1911.... Το ίδιο λένε ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ όποτε θέλει στην διάθεση του να Συζητήσουμε ότι θέλει. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 3. Αντίβαρο. Επειδή φιλοξενείς τα σχόλια μου που είναι λέει προβοκατόρικα... και Αντικομμουνιστικά.... αν θέλεις να σου στείλω και τα υπόλοιπα στοιχεία μου για να κάνεις διασταύρωση μόνο μη τα δημοσιεύσεις. Σε ευχαριστώ για την φιλοξενία. ....ΕΝΑΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ.... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιος σε αποκάλεσε προβοκάτορα Παναγιώτη ?? Δεν το πήρα χαμπάρι. Εγώ πάντως δεν χρειάζομαι κανένα προσωπικό στοιχείο.

   Διαγραφή
  2. Ο TRASH σύντροφε. Είναι λυπηρό αλλά δεν τον παρεξηγώ. Παω να βάλω λόγια λέει στο στόμα των Ζαχαριάδη Μπελογιάννη που δεν έχουνε πει και κόντρα στις τότε αποφασεις του κόμματος για τα Στάδια.... Ιμπεριαλιστική χώρα η Ελλαδα απο το 1911.... σύμφωνα με Μπελογιάννη Ζαχαριάδη όχι λέει προβοκάτσια επειδή στην Κ.Δ γινότανε σφοδρότατη διαπάλη με τον Οπορτουνισμό που τελικά επικράτησε το 1935 και κατέστρεψε τα πάντα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  3. Και η μεγάλη πλάκα είναι οτι δέχεται συγχαρητήρια απο Ομόσταβλους του Αραβανή και του Πετρόπουλου χωρίς δυνατότητα απάντησης. Μιλάμε πραγματικά για Κατάντημα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  4. Εγω πάντως σαν Κομμουνιστής αν λέγανε μπράβο στις Απόψεις μου Χαφιέδες του Αραβανή και του Πετρόπουλου θα είχα μεγάλο πρόβλημα γιατί θα σήμαινε οτι βρίσκομαι στην Αγκαλιά της Αστικής Τάξης. Είμαι σίγουρος οτι ο Σύντροφος βρίσκεται σε πραγματική σύγχηση επειδή δεν έχει μελετήση τις Σύγχρονες επεξεργασίες του ΚΚΕ που μιλάνε ξεκάθαρα οτι το κόμμα και η Κ.Δ τότε δεν είχαν Στρατηγικό Στόχο τον Σοσιαλισμό αλλά ...την λαοκρατία...... Σίγουρα ο Σύντροφος με περισσότερο διάβασμα θα το καταλάβει. Τα λάθη είναι Ανθρώπινα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  5. Άκου Παναγιώτη ... εγώ απο την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος έχω καταλάβει πως πάντα η τακτική που κάθε φορά επιλέγεται ... αποτελεί δίκοπο μαχαίρι. Πάντα. Αυτή ειναι η φύση της τακτικής, αλλα δεν γίνεται αλλοιώς. Αυτο που εγώ καταλαβαίνω απο την ιστορική εξέλιξη της τακτικής των ΕΜ ... το έχω γράψει εδώ ... https://antivaro-for-marx-and-lenin.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html

   Η Κομμουνιστική Διεθνής το 1935 αναπροσάρμοσε την τακτική των ΕΜ (που είχε αρχίσει σαν θεωρητική επεξεργασία ήδη αμέσως μετά απο την ήττα του γερμανικού προλεταριάτου, ζώντας ακόμα ο Λένιν) προς την κατεύθυνση των Λαϊκών Μετώπων τα οποία υπό όρους πρόβλεπαν και συμμετοχή των κομμουνιστών σε κυβερνήσεις σε αστικό έδαφος. Το οτι κάθε τακτική έχει την πιθανότητα να σε οδηγήσει σε αντίθετα πολιτικά αποτελέσματα απο αυτά για τα οποία την σχεδιάζεις, επειδή εξαρτάται απο την εξέλιξη κάθε φορά των ταξικών συσχετισμών ... δεν κάνει τον Δημητρόφ και προπαντός τον Σταλιν ... οπορτουνιστές, θιασώτες ειρηνικών δρόμων ή ακόμα χειρότερα των σταδίων. Στην κριτική λοιπόν της τακτικής ... δεν μπορεί να κάνει κανένας γενικεύσεις ... για τον λόγο οτι η τακτική απο την φύση της ... σαν θεωρητικό εργαλείο που πρέπει να παράγει ζωντανή πολιτικη δράση ... ειναι αμφίσημο εργαλείο.
   Εσύ λοιπόν γενικεύεις ... "μετά το 1935 επικράτησε ο οπορτουνισμός στην ΚΔ" ... και ο Trush πιθανόν γενικεύει ... στην ακριβώς αντίθετη θέση. Και οι δυο κάνετε την μαλακία να γενικεύεται σε ζητήματα τακτικής που τα περιέχει και τα δυο απο την πρώτη θεωρητική σύλληψη ως την πλήρη εφαρμογή απο κάθε κομμουνιστικό κόμμα. Και ταυτόχρονα και οι δυο έχετε δίκιο σε πολλές πλευρές του ζητήματος και εσύ και εκείνος.
   Ναι αλλα η επιτυχημένη ανάλυση της τακτικής ... θα ήταν εκείνη που θα σας έκανε να συμφωνείται ... επειδή συμφωνείτε στα αλλα, τα ουσιώδη.
   Προφανώς και θεωρώ υπερβολικούς και άδικους τους χαρακτηρισμούς του Trush.

   Διαγραφή
  6. H Ηττα της Γερμανικής Επανάστασης ήρθε απο την Σοσιαλδημοκρατία και τον Οπορτουνισμό όπως άλλωστε και όλων των Επαναστάσεων. Αρα σε καμμία περίπτωση δεν μπορούσες να βάλεις τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα που άλλωστε βρισκόταν μέσα. Το 1935 επικράτησε ο Οπορτουνισμός στην Κ.Δ ταυτόχρονα με πολλά άλλα που συνέβαιναν γύρω απο την ΕΣΣΔ όπως και την Συνομωσία στον Κόκκινο Στρατό που αποκαλύφθηκε ακριβώς τότε. Το οτι συνέβη αυτό στην Κ.Δ δεν κάνει σε καμμία περίπτωση τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ που βρέθηκαν στην Μειοψηφία Οπορτουνιστές. Χαλάρωσε η Ενιαία Καθοδήγηση και η διαλυση της το 1943 ήρθε λόγω Ευρωκομμουνισμού. Το ότι πουθενά δεν έγινε Σοσιαλισμός με τα Λαικά Μετωπα κατα την γνώμη μου τα λέει όλα. Ετσι νομίζω το βλέπει και το κόμμα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  7. Εκει με τον Λένιν που λες οτι ζούσε αν δεν έχω λάθος ήταν στην περίοδο που ήταν παράλυτος χτυπημένος απο απανωτά Εγκεφαλικά με απαγόρευση απο τους Γιατρούς για οποιαδήποτε δραστηριότητα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 4. Παναγιώτη έχουμε αρχίσει να το κουράζουμε το θέμα. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτό που λέω. Η γενίκευση της αρνητικής πρακτικής πείρας των ΕΜ ... δεν σημαίνει καθόλου ... ούτε οτι ο σχεδιασμός αυτής της τακτικής ήταν λαθεμένος, ούτε βέβαια πως κάτω απο εκείνες τις συνθήκες μπορούσανε να βρούνε καλύτερη τακτική. Μήπως μπορούσανε να κηρύξουν την επανάσταση και δεν το έκαναν ?? Τότε θα ήταν οπορτουνιστές και ο Δημητρώφ και ο Στάλιν.

  Ενα επαναστατικό ΚΚ όταν σχεδιάζει τακτική πρέπει να γνωρίζει πως ο κίνδυνος του οπορτουνισμού θα έχει εκμηδενιστεί μόνο όταν η εξέλιξη των ταξικών συσχετισμών θα οδηγούν ανεπιστρεπτί στην νικηφόρα επαναστατική έκβαση. Μέχρι τότε το κάθε ΚΚ πρέπει να παλεύει συνέχεια με τον οπορτουνισμό και γύρω του και μέσα του. Καλά κάνει το ΚΚΕ και απορρίπτει τα εκτρώματα που προέκυψαν απο την οπορτουνιστική κακοποίηση της τακτικής των ΕΜ ... και καλά κάνει το κόμμα σήμερα και έχει επιλέξει τακτική κοινωνικού “ΕΜ” απο τα κάτω. Αυτό είναι η κοινωνική συμμαχία και καλά κάνει το ΚΚΕ και δεν αναφέρεται σε μέτωπα. Εξάλλου και η τακτική του σοσιαλφασιμού, για μένα, ήταν μιά ποικιλία της γενικότερης τακτικής των ΕΜ έτσι όπως την εννοούσαν οι Στάλιν και Δημητρώφ. Ηταν τακτική αποκάλυψης της σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας στα μάτια του εργάτη ... με τον οποίο επιδιώκεις να κάνεις μέτωπο.

  Η σημερινή τακτική του ΚΚΕ μπορεί να αποδειχτεί αποτυχημένη ?? Βέβαια ... και για μιά τέτοια αποτυχία δεν θα ευθύνεται γενικά ο οπορτουνισμός ... αλλά ο οπορτουνισμός που θα γεννηθεί μέσα στο ΚΚΕ. Βέβαια η αποτροπή αυτής της κατάστασης βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του ΚΚΕ. Ο μόνος τρόπος για να “απαλλαγεί” ένα ΚΚ απο τον οπορτουνισμό είναι ... να μην έχει τακτική. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου επαναστατικό. Αυτό είναι σεχταρισμός. Πρέπει να επιλέξεις τακτική και να ετοιμάζεσαι να αναμετρηθείς με τον οπορτουνισμό που γεννάει η κάθε τακτική. Αυτό είναι επαναστατικό. Γι΄αυτό δεν ήταν οπορτουνιστές ούτε ο Δημητρώφ ούτε ο Στάλιν. Γι΄αυτό δεν ήταν οπορτουνιστής ο Ζαχαριάδης ... παρότι έσπαγε το κεφάλι του και τα μούτρα του για να προσαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο εκείνη την τακτική των ΕΜ στα ελληνικά δεδομένα. Ο Ζαχαριάδης πίστεψε σε εκείνη την τακτική ... και μεταξύ άλλων και αυτό προσπαθώ να αποδείξω με αυτή την ανάρτηση και με δύο ακόμα που ετοιμάζω. Οπορτουνιστές ήταν διάφοροι άλλοι που πήραν εκείνη την τακτική και την εφάρμοσαν οχι τσακίζοντας τους οπορτουνστές ... αλλά σε συμμαχία με τους οπορτουνιστές.

  Οσο για τον Λένιν, την αρρώστια του και την τακτική των ΕΜ ... άνοιξε στα Απαντα το Θεματικό ευρετήριο ... πήγαιναι στο “Τ” και ψάξε “Τακτική του ενιαίου μετώπου”. Θα καταλάβεις οτι δεν ήταν καθόλου άρρωστος. Να μιά καλή ιδέα για μιά επόμενη ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε καμμία περίπτωση δεν λέω οτι τα Κ.Κ δεν πρέπει να έχουν ταχτική. Σε Καμμία περίπτωση δεν θεωρώ τους Λένιν Δημητρόφ Στάλιν Οπορτουνιστές. Είχαν να διαχειριστούνε μια κατάσταση το 1917 να σωθεί η Επανάσταση απο τον Καπιταλισμό και στην συνέχεια την προστασία της ΕΣΣΔ. Κάνανε το καθήκον τους και με το παραπάνω. Σκοπός των Κ.Κ είναι να αποσπάσουν τον Εγκλωβισμενο λαό απο το Καρκινωμα του Οπορτουνισμού και όχι να συνεργαστούν μαζί τους. Πρέπει να τους Τσακίσουν. Η Διαφορά είναι οτι με Λαικά Μέτωπα δεν κερδίσαμε πουθενά αντίθετα μόνο με Κοινωνική Συμμαχία νικήσαν Επαναστάσεις. Δεν έχουμε διαφωνία. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστώ και για τις παραπομπές και για τις καινούργιες Αναρτήσεις που μου ανέφερες. Πάντα διαβάζω ποτέ δεν θεωρώ οτι τα ξέρω όλα. Οχι όμως και να ...τρελαθούμε.... ΟΒΕΡ.... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 5. Φοβάμαι ότι δεν είναι ετσι απλα τα πραγματα. Πρωτα πρωτα η τακτικη υπαρχει για να εφαρμόζεται και όχι για να αναθεωρείται εκτος διαδικασιων από το π.γ. Αλλοιως δεν θα διαμορφωνε το κομμα τακτικη, θα ειχε μονο στρατηγικη και την τακτικη θα την αλλαζε οποτε εκρινε το πγ. ή η κ.ε. αναλογα με τις συνθήκες.

  Ο Ζαχαριάδης λεει ότι δεν μπορεσε να μεταστρεψει το κομμα στην σωστη τακτικη. Ποτε όμως επρεπε να αλλαξει η τακτικη; Eδω είναι το ζητημα. Όταν κανουμε κριτικη στο Λιβανο-Γκαζερτα, βγαζοντας απεξω και τον Ζαχ. που ηταν στο Νταχαου, λεμε γιατι η ηγετικη ομαδα Πλουμπιδης, Σιαντος κτλ παρεδωσε στους Βρεττανους την ηγεσια χωρις ανταλλαγμα και χωρις εγγυήσεις.Ετσι δεν ειναι;

  Αυτό πιστευω είναι λαθος και θα το εξηγησω.

  Πριν και μετα το Λιβανο οι συνθήκες που επηρρεαζουν την τακτικη είναι οι ιδιες. Ητοι η βασικη συνθηκη πανω στην οποια στηρηχθηκε η τακτικη των αντιφασιστικων μετωπων ηταν η απειλη του ναζισμού-φασισμου. Αυτό δεν ειχε αλλαξει στην χρονικη στιγμη των συμφωνιων Λιβανου, αντίθετα μαλιστα βρισκόμασταν σε μια αποφασιστικη καμπη του πολεμου, οπου το αντιφασιστικο μετωπο και η παγκοσμια αντιφασιστικη συμμαχια χρειαζονταν να είναι αρραγης. Δηλαδη είχαμε φτασει στο σημειο που το αντιφασιστικο μετωπο εμπαινε ακριβως στην εμπρακτη εφαρμογή του. Την συντριβη του αξονα. Ειχαμε φτασει στο σημειο που η τακτικη του αντιφασιστικου μετωπου ειχε προβλεψει ότι θα εφτανε.

  Δεν μπορουσε λοιπον να αλλαξει η τακτικη την χρονικη στιγμη ακριβως που ειχε φτιαχτει για να λειτουργησει!!

  Εφόσον το κυριο ηταν το μετωπο να λειτουργουσε χωρις προσκομματα, δεν μπορουσε το εαμ να βαλει τετοια.

  Αν μαλιστα υποθεσουμε (και νομιζω δικαια) ότι οι αποφασεις της διεθνους ειχαν τοτε απολυτα δεσμευτικο χαρακτηρα για τα κ.κ. μελη της, και όχι απλα συμβουλευτικο ρολο, και λαβουμε υποψη ότι το κυριο ζητημα που εμπαινε ηταν όχι η αντιφασιστικη νικη και ο σοσιαλισμος σε μια χωρα ξεχωριστα αλλα κυριως η αντιμετωπιση της απειλης στην ιδια την υπαρξη της Σοβιετικης Ενωσης, τοτε είναι φανερο ότι δεν θα μπορουσε το εαμ να εγκαταλειψει την συμμαχια με τους Βρετανους, σε καμμια στιγμη πριν την τελικη νικη του φασισμου πανευρωπαικα. Όχι δηλαδή πριν από την μαχξ του Βερολίνου (1945).
  Οποιαδήποτε συγκρουση με τους Βρετανους πριν, θα διακυνδυνευε την συμμαχια Σ.Ενωσης με τις συμμαχικες χωρες, θα διακινδυνευε δηλαδη την επιτευξη του στοχου της
  τακτικης.
  Αυτό ηταν το κυριο και αυτό επρεπε να διαφυλαχτεί συμφωνα με την τακτικη.

  Αν θελουμε μαλιστα να κανουμε και μια κριτικη θα λεγαμε ότι η τακτικη του αντιφασιστικου μετωπου επρεπε να προβλεψει ακομα κατι: Tην περιπτωση που η εκβαση της μαχης υπερ της Σ.Ενωσης δεν παει μαζι αλλα αντίθετα από την εκβαση της επιμέρους μαχης σε μια άλλη χωρα (βλεπε Ελλαδα). Θα επρεπε δηλαδή να προβλεπει η τακτικη και να απελευθερωνει τα αλλα κ.κ. από την συμμαχια τους με τις συμμαχικες χωρες, προκειμενου να συγκρουστουν με την Βρεττανια για να καταλαβουν την εξουσια και να φτασουν στον στρατηγικο στοχο δηλαδή στο σοσιαλισμο.

  Χωρις αυτή την προβλεψη, για την οποια βεβαια εξουσιοδοτηση ειχε μονο η διεθνης και τα συνεδρια της, το ελληνικο κ.κ. δεν θα μπορουσε αυτονομα να φυγει από την συμμαχια και να συγκρουστεί ανοιχτα με τους συμμαχους.

  Περο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Tα πράγματα για τους Κομμουνιστές είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Η Σοσιαλδημοκρατία και ο Οπορτουνισμός αποτελούν τον χειρότερο εχθρό του λαού και αποδείχτηκε περίτρανα ολόκληρο τον 20ο Αιώνα. Ο Λενιν με τους Μπολσεβίκους μπόρεσε να νικήση το 1917 σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους Ανατρέποντας την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ. Ολες οι άλλες Επαναστάσεις πνίγηκαν στο αίμα απο την ΑΡΙΣΤΕΡΗ 5η Φάλαγγα. Παραμονές 2ου Π.ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ η ΕΣΣΔ αντιμετώπιζε την ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΗ όλων των χωρών και ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε το ....1935.... Συνομωσία απο την 5η Φάλαγγα ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΖΗΝΟΒΙΕΦ σε Συνεργασία με τον Χίτλερ για την Ανατροπή των Μπολσεβίκων Ταυτόχρονα το ...1935....στην Κ.Δ επικράτησε ο ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ με τους Μπολσεβίκους Μειοψηφία μέσα στην Κ.Δ. Αλλάξανε την Σωστή Ταχτική του ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ με τα Πολιτικά Μέτωπα με την 5η Φάλαγγα που ήταν η συνταγή της σίγουρης καταστροφής. Το κόμμα των Μπολσεβίκων στην ΕΣΣΔ εχοντας την ΕΞΟΥΣΙΑ έκανε 2 ΕΛΙΓΜΟΥΣ διέσπασε τους Καπιταλιστές και νίκησε. Με το σκεπτικό του Σοσιαλφασισμού έπρεπε να γίνουνε Μέτωπα και κυβερνήσεις και με τους Φασίστες. Η Κ.Δ για να είναι στο πλευρό της ΕΣΣΔ έπρεπε να συνεχίσει με γραμμή ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ φτιάχνοντας ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ώστε την ώρα που αποχωρούσανε οι Γερμανοί απο την κάθε χώρα να μετατραπεί ο Πόλεμος σε ΤΑΞΙΚΟ και να πάρουνε την Εξουσία. Π.Χ ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1944. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει με ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με την 5η Φλαλαγγα. Αποτελεί απύθμενο θράσος την ώρα της Μεγάλης νίκης με τους Καπιταλιστές να τρέχουν για το Βερολίνο να σώσουνε ότι προλαβουν να σου λένε ....κάποιοι.... ακόμα και σήμερα οτι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα πριν το τέλος του πολέμου στο Βερολίνο. Να ποιοί εγκλημάτισαν συνειδητά σε βάρος των λαών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Σοσιαλισμός με Πολιτικά Μέτωπα δεν έγινε πουθενά. Στην Αν.Ευρώπη ήταν ο Κόκκινος Στρατός που έδωσε την δυνατότητα στους λαούς να οικοδομήσουν Σοσιαλισμό αποτρέποντας την Οπορτουνιστική Αντεπανάσταση να πνίξει τα πάντα στο αίμα όπως το 1918. Λούφαξε περιμένωντας την Επικράτηση της και στην ΕΣΣΔ όπως και έγινε το 1953 λόγω των Απωλειών του Πολέμου. Επίσης η Κ.Δ είχε διαλυθεί το 1943 λόγω ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ. Συνεχίζουμε Σύντροφε Αντίβαρο με το ΚΚΕ ώριμο όσο ποτέ έχωντας πετάξει έξω ολη την Σαπίλα. Απο το 15ο Συνέδριο το 1996 με ΠΑΜΕ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Το ίδιο και σε περίπτωση Ιμπεριαλιστικού πολέμου αντιμετωπίζοντας Ντόπια και ξένη Αστική Τάξη σαν Εισβολέα με Εξοδο απο την Ε.Ε και Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΔΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ δηλαδή ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΖΕΡΤΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΛΟΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. 1943 διάλυση της ΟΚΝΕ δεν χρειαζόταν..... Χωρίς ΚΝΕ μέχρι το 1968. ΚΚΕ ...ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ.... το 1944 ήρθε ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΛΑΣΕ ΟΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΣΕ Εκδήλωση Συνασπισμού το 2008 για τα 40 χρόνια του ...εσωτερικού..... με αναφορές στον ...παρτσαλίδη..... 1943 διαλύση Κ.Κ Κύπρος ούτε αυτό χρειαζοταν Συγχώνευση Κ.Κ με τα Σοσιαλδημοκρατικά.... ΤΟΜΠΟΛΑ. Η 5η Φάλαγγα κατέστρεψε τα πάντα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  3. ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με ΣΒΩΛΟ....ΤΣΙΡΙΜΩΚΟ.....Μ.ΚΥΡΚΟ...... Και τον Μενσεβίκο ΥΠΕΞ της Γεωργίας το 1921 Γ.ΠΑΣΑΛΙΔΗ που πολέμησε ενάντια στους Μπολσεβίκους. Προφανώς ολοι αυτοί οι Αντικομμουνιστές θέλανε .....σοσιαλισμό...... ΜΑΛΙΣΤΑ. Επίσης είχε γίνει πρόταση να αναλάβει πρόεδρος του ...ΕΑΜ... ο ΠΑΠΑΤΖΗΣ απλά αρνήθηκε..... Είπαμε .....λαοκρατία..... Φύκια για Μεταξωτές κορδέλες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  4. Το 1943 με την Συντριβή σε Στάλιγκραντ και Κούρσκ ήταν η Αποφασιστική στροφή του Πολέμου υπερ της ΕΣΣΔ. ΟΙ Δυτικοί Καπιταλιστές που μέχρι τότε ειχανε δώσει τα πάντα στον Χίτλερ και την Γερμανία αντιλήφθηκαν το τι έρχεται. Οτι απο εδώ και πέρα οτι απελευθέρωνε Ο Κόκκινος Στρατός θα οικοδομούσε Σοσιαλισμό. Απο εδω και μετά τρέχανε με καθαρό ταξικό κριτήριο να σώσουνε οτι προλάβουνε για τον Καπιταλισμό να τελειώσει όσο γίνεται ποιο γρήγορα ο πόλεμος να απαλλαγούνε απο τον Χίτλερ για να συνεχιστεί ο Αντικομμουνιστικός αγώνας. Ο Φασισμός που τόσα είχαν στηρίξει επάνω του απειλούσε να γίνει η ταφόπλακα του Καπιταλισμού. Σε αυτή την βάση οι Γερμανοί Στρατηγοί προσπαθούσαν να Σκοτώσουν τον Χίτλερ άνοιγαν το Μέτωπο στην δύση ενω πολεμούσαν με λύσσα στην Ανατολή κάνανε συμφωνίες με τους Γερμανούς όπως στην Κρήτη η να μη τους Κυνηγήσουν φεύγοντας απο την Ελλάδα οι Αγγλοι ξεφορτώνανε όπλα στην Ραφήνα με τους Γερμανούς ακόμα εδώ ένας καθαρά ΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ και οι Κομμουνιστές λέει δεν μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο.....ΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....Υπήρχε στάδιο. ΟΙ Φασίστες μπροστά στα ....παιδιά..... είναι ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ...... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 6. @ Περο Καταλαβαινεις τι λες ?? Μιλάς για τακτική ΕΜ ... και φτάνεις ... στην λογική της χαρτοπετσέτας του Τσώρτσιλ και της αποδοχής απο τον Σταλιν. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινό έδαφος ... για κριτική της τακτικής. Οταν ο τελευταίος Γερμανός έφυγε απο την Ελλάδα ... δεν υπήρχε λόγος για την παραμονή κανενός Εγγλέζου στα μέρη μας ... ακόμα και με τις πιο αυστηρούς όρους αυτών που είχαν υπογράψει οι κομμουνιστες ... χωρίς κανένας να τους υποχρεώνει. Χώρια που υπέγραψαν διαστρεβλώνοντας εντελώς τις προϋποθέσεις της ΚΔ ... η οποία το 44 απλά δεν υπήρχε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρε Γλέντια. Η Κ.Δ διαλύθηκε το 1943... λόγω ...εθνικών ιδιομορφιών.... ετσι λεγότανε τότε ο ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ. Θα το χειριζόταν κάθε Κ.Κ μόνο του.... ΑΜ ΔΕ.... Ολα Ομοιόμορφα ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ πάρε και μια χαρτοπετσέτα...... Φτάνει μωρέ οχι άλλο κάρβουνο....... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Δεν πειθομαι ότι αν ο Σιαντος αποφασιζε για συγκρουση με τους αγγλους το 43 και εμφυλιο αν αποτυχαινε δεν θα τον κρεμαγανε οι ιδιοι οι συντροφοι του χωρις δικη. Ηθελε πολύ θαρρος να κανεις πραξικοπημα. Θυμιζω ο Λενιν χρειαστηκε 7 μηνες Απριλη-Νοεμβρη 17 να αποφασισει το κομμα για ενοπλη καταληψη του κρατους. Με ετοιμο τον ενοπλο λαο στα εργοστασια, τους φαντάρους στα σοβιετ με τις ξιφολόγχες εφ οπλου θελανε να γινει πρωτα συνεδριο. Χαρις στον Τροτσκι εγειρε η πλαστιγγα αλλοιως ακομα θα περιμεναν. Πηραν πλειοψηφια σε όλα τα σοβιετ. Επεσε σαν ωριμο φρουτο η εξουσια. Μες στην στρατιωτικη επιτροπή Πετρούπολης ηταν οι περισσοτεροι διεθνιστες (τροτσκιστες) Αυτά γιατι ο Παναγιώτης σιγκρινε το Λενιν με τον Σιαντο και το 17 με το 43. Και γιατι η γραμμη σοσιαλφασισμου ειχε φυγει σαν αποτυχημενη με εισηγηση Πικ και Δημητρωφ με υψηλη εποπτεια Σταλιν αντικατασταθηκε από τα αντιφασιστικα μετωπα. Το ότι 'κλεισαν ε' την διεθνη, σημαινει ότι σταματησε η 'εξαγωγή ' της επανάστασης από το Σταλιν το εχει παραδεχθεί σε συνεντευξη σε αμερικανικη εφημεριδα πολύ γνωστο. Υπαρχει και η σταση του πρεσβυ Βισινσκι στο ΟΗΕ για τις σφαγες του κρατους(τι μου θυμιζει το ονομα αυτο;)
   Αν τωρα υποστηρίζεται εξεγερση εναντια σε ολους με δηλωμενη προθεση της Αγγλιας ότι η ελλαδα αποτελει στρατηγικο χωρο ευθύνης του ιμπεριαλισμου και δεν την παραδιδει χωρις full scale ' πολεμο, χωριθς βοηθεια από την ΕΣΣΔ δηλωμενο και αυτό. Τζαμπα είναι .

   Εγω με οσα ξερω αυτά τα συμπερασματα βγαζω, προφανως αν ητανε ολοι τους στο κκε δειλοι, βαση και ηγεσια μικροαστοι κτλ τοτε όλα εξηγούνται. Δεν χρειαζεται κατι άλλο αν καλύπτεστε. Δεν επιμενω, μπορει να εχω λαθος.
   Ευχαριστω.

   Περο.

   Διαγραφή
  3. Άκου φιλε μου. Όλη η κουβέντα δεν γίνεται παρά για έναν λόγο. Αν απο εκείνες τις ιστορίες μπορούμε να βγάλουμε κάτι για σήμερα. Αν το δικο σου συμπέρασμα απο όλα αυτά ειναι πως δεν μπορούσε να γίνει τιποτα διαφορετικό απο αυτο που έγινε, αν μεσα σε όλα αυτά εσύ δεν βλέπεις πουθενά οπορτουνισμο ηγετών και μαζών ... τοτε ειναι εύλογο και το συμπερασμά σου για σήμερα που οι συσχετισμοί ειναι πολλαπλάσια αρνητικοί.

   Διαγραφή
  4. Οπως ακριβώς το λες. Δεν βλέπει όποιος δεν θέλει να δει γιατί απλά είναι ιδιος. Οσο για το τι είπε ο Στάλιν ποιός διέλυσε την Κ.Δ το 1943 ολα είναι πεντακάθαρα οταν πετάξεις απο επάνω την Οπορτουνιστική σκόνη του 20ου Συνεδριου. Ο Καπιταλισμός πήγε να διαλύση την ΕΣΣΔ μετά το 1943 βρέθηκε σε κατάσταση που δεν υπολόγιζε. Την ώρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί απο την κάθε χώρα το κενό ήταν τεράστιο. Τωρα θα μας πούνε τα παιδιά.... οτι υπήρχε ....στάδιο.... Αυτή είναι η δουλειά τους. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  5. Πρώτα προσφέρουμε ...σκαλάκι.. στον Καπιταλισμό και μετά μας φταίει η χαρτοπετσέτα... η σ. Βισίνσκι στον ΟΗΕ. Αλλα ντα αλλων. Είχε την Τιμητική θέση να δικάσει την 5η Φάλαγγα ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΖΗΝΟΒΙΕΦ που σε συνεργασία με τον Χίτλερ θέλανε να ανατρέψουν τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  6. H Γραμμή του Σοσιαλφασισμού που με αυτή νίκησε ο ΛΕΝΙΝ το 1917 εφυγε το 1935 όταν επικράτησε ο Οπορτουνισμός. Πικ Δημητρόφ Στάλιν κ.α οι Μπολσεβίκοι δηλαδή ήταν ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ μέσα στην Κ.Δ και εφάρμοζαν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  7. ΤΑΞΙΚΗ Σύγκρουση τον ΟΚΤΩΒΡΗ του 1944 ...εμφύλιος.... και πραξικόπημα..... Και ο Λένιν με τους Μπολσεβίκους κέρδισε χάρη στον Τρότσκι.... αλλιώς δεν γινότανε τίποτα. ΜΑΛΙΣΤΑ.... Το μάθαμε και αυτό. Ο Ορκισμένος πράκτορας του Καπιταλισμού Τρότσκι που μπήκε στο κόμμα των Μπολσεβίκων αφού είχαν κριθεί όλα αυτός που διαφωνούσε με τον ΛΕΝΙΝ σε όλα που τον κατηγόρησε για προδότη στο ΜΠΡΕΣΤ ΛΙΤΟΦΣΚ που διαφώνησε με την Κολεκτιβοποίηση βοήθησε λέει την Επανάσταση. Μιλάμε για πολλά γέλια. Τα γράφω εγώ σαν ....τροτσκιστής.... να υποστηρίξω τον ΣΤΑΛΙΝ μέχρι να εμφανιστεί ο ....σταλινικός.....Αραβανής..... που τα ξέρει καλύτερα. Ελα Γεράσιμε......... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  8. Αν η ελλαδα ηταν ιμπεριαλιστικη από το 1919 όπως λεει ο Παναγιώτης, αν το κκε ειχε κατακλυστει από μικροαστούς όπως λεει ο ιδιοκτητης του μπλογκ, τοτε πιθανον και το εαμ να ηταν οπουρτσιουνιστικο εθνικοαπελευθερωτικο μετωπο. ΑΝ.

   Πεσανε βαρια όλα μαζι. Ψαξε το λιγο και τα ξαναλέμε.

   Pero

   Διαγραφή
  9. Ιμπεριαλιστικότατη στα πλαίσια της Ανισόμετρης Ανάπτυξης με σχέσεις αληλεξάρτησης και ενδιάμεση θέση στην Ιμπεριαλιστική Πυραμίδα. Εδω είναι η ....ΕΛΒΕΤΙΑ...... Ποια ήταν η κατάσταση στο ΚΚΕ περιγράφεται στην 3η Συνδιάσκεψη του 1950. Οπως και στην γιορτή του Συνασπισμού το 2008 για τα 40 χρόνια του ....εσωτερικού..... Ασφαλώς και ήταν Οπορτουνιστικό το ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Και στέρησε απο το λαό την Εξουσία τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  10. Οσο για το ποιον του εγκληματια Τροτσκι (εβραιου στην καταγωγή, αθεου στην συνειδηση) ταιριαζουν γαντι τα λογια του Καρλ Μαρξ, οπου απανταει στα περι συνομωσίας της Διεθνους (οπου διεθνη, βαλε αριστερη αντιπολιτευση).

   ''Εδώ δεν υπάρχει κανένα μυστήριο, καλέ μου κύριε, παρά μόνο ίσως το μυστήριο της ανθρώπινης βλακείας σε εκείνους που πεισματικά παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η Ένωσή μας είναι δημόσια και οι πιο αναλυτικοί απολογισμοί των δραστηριοτήτων της τυπώνονται για όλους, όσοι ενδιαφέρονται να τους διαβάσουν. Μπορείτε να αγοράσετε το Καταστατικό μας με μια πένα και διαθέτοντας ένα σελίνι σε μπροσούρες θα μάθετε για μας σχεδόν όσα γνωρίζουμε κι εμείς οι ίδιοι.
   Δεν βλέπετε ότι η παλιά κοινωνία, μη έχοντας τη δύναμη να της αποκριθεί με τα δικά της όπλα της συζήτησης και της συνένωσης, είναι υποχρεωμένη να καταφύγει στην απάτη να κολλήσει πάνω της τη ρετσινιά της συνωμοσίας;
   Θα θυμάστε την προτελευταία “συνωμοσία”. Είχε προκηρυχθεί ένα δημοψήφισμα. Πολλοί από τους εκλογείς ήταν αναποφάσιστοι. Δεν είχαν πλέον μια οξυμένη πεποίθηση για την αξία της αυτοκρατορικής διακυβέρνησης (οπου αυτοκρατορικη βαλε σταλινικη), έχοντας φτάσει πλέον να δυσπιστούν απέναντι στους απειλούμενους κινδύνους της κοινωνίας από τους οποίους υποτίθεται ότι εκείνοι θα τους έσωζαν. Έψαχναν για νέο “μπαμπούλα”. Η αστυνομία ανέλαβε να βρει έναν.Γιατί να μην τοποθετήσουν στη θέση του “μπαμπούλα” τη Διεθνή, και έτσι να δυσφημήσουν άμεσα αυτή την ένωση και να εξυπηρετήσουν τον αυτοκρατορικό σκοπό (ομοιως σταλινικο);
   Συνέλαβαν ηγετικά μέλη της Διεθνούς. Κατασκεύασαν μαρτυρίες. Προετοίμασαν την υπόθεσή τους για δίκη, και στο μεταξύ διεξήγαγαν το δημοψήφισμά τους. Αλλά η σχεδιαζόμενη δίκη δεν ήταν παρά μια πλατιά, κακοστημένη φάρσα. Η ευφυής Ευρώπη, η οποία παρακολουθούσε ως μάρτυρας το θέαμα, δεν εξαπατήθηκε ούτε για μια στιγμή και δεν θεώρησε ούτε για μια στιγμή συνωμοσία ως προς το χαρακτήρα της, και μόνο ο γάλλος (ρωσος) αγρότης εκλογέας παραπλανήθηκε.
   Εκατοντάδες σημεία των καιρών θα έπρεπε να υποδεικνύουν τη σωστή ερμηνεία – η ανάπτυξη της διάνοιας μεταξύ των εργατών, η πολυτέλεια και η ανικανότητα ανάμεσα στους κυβερνήτες τους, η ιστορική διαδικασία που τώρα περνά στο στάδιο της τελικής μεταβίβασης της εξουσίας από τη μια τάξη στο λαό, η προφανής καταλληλότητα του χρόνου, του τόπου και της συγκυρίας για το μεγάλο κίνημα της χειραφέτησης. Αλλά για να τα δει αυτά ο δημόσιος λειτουργός (εδώ βαλε το Βισινσκι) θα έπρεπε να είναι φιλόσοφος, και είναι απλώς χαφιές. Με το νόμο της ύπαρξής του λοιπόν έχει πέσει στην εξήγηση του χαφιέ – μια “συνωμοσία”. Ο παλιός χαρτοφύλακάς του με πλαστά έγγραφα θα του προμηθεύσει τις αποδείξεις και αυτή τη φορά η Ευρώπη, μέσα στο φόβο της, θα πιστέψει το παραμύθι.
   (Πιάνει τη La Situation), και κρίνετε μόνος σας την αξία των αποδεικτικών στοιχείων της. (Διαβάζει) «Ο Δρ Καρλ Μαρξ, της Διεθνούς, συνελήφθη στο Βέλγιο προσπαθώντας να διαφύγει στη Γαλλία. Η αστυνομία του Λονδίνου παρακολουθούσε από καιρό τις επαφές του με την ένωση με την οποία συνδέεται και τώρα παίρνει ενεργά μέτρα για την καταστολή της». Δύο φράσεις, δύο ψέματα. Μπορείτε εύκολα να δοκιμάσετε τη μαρτυρία με τις αισθήσεις σας. Βλέπετε ότι αντί να βρίσκομαι σε φυλακή στο Βέλγιο είμαι εδώ στην Αγγλία. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η αστυνομία στην Αγγλία είναι εξίσου ανίσχυρη να παρέμβει στη Διεθνή Ένωση, όσο και η Διεθνής δεν είναι σε θέση απέναντί της. Το μόνο βέβαιο σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το δημοσίευμα θα κάνει τον γύρο του ηπειρωτικού Τύπου χωρίς διάψευση, και θα συνέχιζε να το κάνει ακόμη και αν επρόκειτο να στέλνω εγκυκλίους σε κάθε ευρωπαϊκή εφημερίδα. (τα ιδια ελεγαν και για τον γιο του Τροτσκι, όταν τον εβαζαν σε μια μπυραρια να συνομωτει με γερμανους ναζι εμφανιζοντας μαρτυριες τριπλων πρακτόρων και 'υποκλαπεντα' εγγραφα από την γαλλικη αντικατασκοπια).
   Εντυπωσιακη ομοιοτητα της εκστρατειας δυσφημισης της Κομμουνας και της Διεθνους, με την εξτρατεια ψευδους για την καταπνιξη της αντιπολίτευσης από τον Σταλιν. Αυτά τα ξαναζεσταμένα απορριματα τα φουρνιζει ο Γροβερ Φυρ και ο Λουντο Μαρτενς. Να τους χαιρεστΕ.

   Περο

   Περο

   Διαγραφή
  11. ο Χριστος. Μειοψηφια ο Σταλιν, εφαρμοζε....δημοκρατικο συγκεντρωτισμο.! Σβοινγκ.!
   (για τον ιδιο Σταλιν λεμε τωρα, μηπως είναι συνωνυμια;)

   Pero

   Διαγραφή

  12. Ανώνυμος25 Ιουνίου 2017 - 5:02 μ.μ.
   ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με ΣΒΩΛΟ....ΤΣΙΡΙΜΩΚΟ.....Μ.ΚΥΡΚΟ...... Και τον Μενσεβίκο ΥΠΕΞ της Γεωργίας το 1921 Γ.ΠΑΣΑΛΙΔΗ που πολέμησε ενάντια στους Μπολσεβίκους. Προφανώς ολοι αυτοί οι Αντικομμουνιστές θέλανε .....σοσιαλισμό...... ΜΑΛΙΣΤΑ. Επίσης είχε γίνει πρόταση να αναλάβει πρόεδρος του ...ΕΑΜ... ο ΠΑΠΑΤΖΗΣ απλά αρνήθηκε..... Είπαμε .....λαοκρατία..... Φύκια για Μεταξωτές κορδέλες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΑΛΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΣ ΕΚΑΨΕΣ ΤΑ ΜΥΑΛΑ.

   περο

   Διαγραφή
  13. Τους χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι για τον σ.Μαρτένς και τους υπόλοιπους. Αν δεν είχε τσακιστεί η Συνομωσία ΤΡΟΤΣΚΙ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΖΗΝΟΒΙΕΦ σε συνεργασία με τον Χίτλερ η Γερμανία θα είχε χτυπήσει την ΕΣΣΔ απο το 1939 οι Συνομώτες πισώπλατα και θα είχε νικήση ο Χίτλερ. 64.5 χρόνια μετά την δολοφόνια του ο Ι.Β ΣΤΑΛΙΝ ζει και σπέρνει εφιάλτες σε Αστούς και Οπορτουνιστές κάθε απόχρωσεις. Ρίξτε όσο λασπη θέλετε. ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  14. Αντίβαρο. Παράξενα πράγματα Σύντροφε. Υποστηρίζουμε τον ΣΤΑΛΙΝ εμείς οι ...τροτσκιστές..... και απουσιάζει ο μεγάλος ογκόλιθος του ....σταλινισμού.....Αραβανής. Μαλλον θα είναι σε ημερίδα με τους ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΡ ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 7. Λαθος και ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ που στο ΣΑΝ ΧΟΣΕ της Κόστα ρικα το 1953 Ορκίστηκε μπροστά σε μια Φωτογραφία του Μεγάλου Γεωργιανού Συντρόφου με το Μουστάκι. Εκανε λάθος..... Επρεπε να ορκιστεί στον ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ Τρότσκι. Δεν ήξερε........ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για τον ίδιο ΣΤΑΛΙΝ λέμε που μετά το 1935 μέσα στην Κ.Δ ήταν μειοψηφία οι Μπολσεβίκοι εφαρμόζοντας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ. Οτι χαλάει η Σούπα Αδιάφορο. Οτι και να Σχολιάσεις καμένα ήταν. Η Πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Η Σκουριά του 20ου Συνεδρίου πέθανε το 1991 για το ΚΚΕ. ΞΕΒΡΩΜΙΣΑΜΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΞΕΧΝΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟ ΑΠ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ (αυθορμητη αγανακτιση για την εξαθλιωση αλλα ακουει θετικα τις ψευτιες των αστων) ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ (να συνειδητοποιησει ποιος λεει ψεμματα και ποιος εκφραζει το συμφέρον του)

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
  ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΘΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΘΕ ΔΕΙΛΟ
  ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΟΛΑ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
  ΟΛΟΨΥΧΑ
  ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ.
  ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 17
  ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 41-44

  Είναι υπερεπαναστατικη φαντασιωση να πηδας τα σταδια της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Γιατι εσυ μεν τα πηδας διανοητικα αλλα δεν σε ακολουθει ο λαος.

  ΟΛΟ το ζητημα είναι να παει μαζι συ ο λαος.

  1)να του δειξεις έμπρακτα ότι εισαι μαζι του στον αγωνα για τα αμεσα ζητήματα επιβίωσης.
  2)να του αποκαλύψεις τους ψευτες
  Τοτε σε ακολουθαει ο λαος.

  ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΧΤΙΣΤΙΚΕ ΤΟ ΕΑΜ ΣΑΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ - ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΕΠΗΡΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ.

  ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.
  ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟΙ.

  ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΠΑΛΑΙΨΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
  ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΑΡΑΦΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΣΤΙΣΜΟ, ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΑΜ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

  ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΑΜ TOTE ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ...ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ
  EIXE SXESH ME THN ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
  ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ Η ΙΔΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ
  (ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΣΙΘ ΕΙΝΑΙ
  Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΔΕΝ ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
  ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
  ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΛΙΘΑΡΚΙ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΠΙΚΡΗ ΠΙΚΡΟΤΑΤΗ
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  (ΚΑΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΤΟΥΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ Η ΚΕΝΤΡ,ΕΠΙΤΡ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΤΑΝΕ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΝΑ ΦΩΝΑΞΕΙ
  ΘΕΛΩ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ ΤΩΡΑ
  ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.
  (ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΥΤΕ ΤΟ 17)

  ΕΣΥ ΛΕΣ ΤΟ ΚΚΕ ΝΑ ΕΛΕΓΕ ΤΟ 41 ΣΤΟ ΛΑΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ;

  ΣΑΝ ΝΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΛΕΝΙΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ 17 ΚΟΛΧΟΖ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ.

  ΜΑΛΛΟΝ ΗΤΑΝ ....ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΥΛΙΑΝΩΦ (ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΣ ΓΑΡ ΑΝΤΙΒΑΡΟ..)


  ΠΕΡΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό το κόλπο αλλά δεν πιάνει. Η Ιστορική αποστολή των Κ.Κ είναι να ενώσουν τον λαό σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ και όχι τα κόμματα που φτιάχνει ο Καπιταλισμός. Με αυτά πρέπει να είσαι σε ανοιχτή Σύγκρουση απο την αρχή. Ετσι νίκησε ο ΛΕΝΙΝ το 1917 με ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που ανέτρεψε την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ. Το ίδιο έπρεπε να είχε κάνει και η 3η Κ.Δ αν δεν είχαν χάσει την πλειοψηφία οι ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ το 1935. Με ΕΑΜ λοιπόν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα έβαζε στόχο το διώξιμο των Γερμανών καλώντας τον λαό στις γραμμές του σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ. Ταυτόχρονα θαλειτουργούσαν και η Κ.Ο που δεν λειτουργούσαν τότε για την Ιδεολογική προετοιμασία. Ετσι χωρίς Κόμματα μέσα στα πόδια σου αρα χωρίς ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΖΕΡΤΑ τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944 θα εκμεταλευόσουνα τον Ευνοικό διεθνή συσχετισμό στα Βαλκάνια και ο λαός θα έπαιρνε την εξουσία. ΕΙΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Αρα χωρίς ....σκαλάκια.... πλατύσκαλα. Ολα τα άλλα είναι φύκια για ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Το ίδιο ισχυει για όλες τις χώρες την ώρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί. Αλλα ειπαμε ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΟΒΕΡ....

   Διαγραφή
  3. Στην Ρωσία είχανε ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ και με τις ΘΕΣΕΙΣ του ΑΠΡΙΛΗ ο ΛΕΝΙΝ είπε τελειώσαμε με την ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ έχουμε ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ και χωρίς να μπει ποτέ στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ την ΑΝΕΤΡΕΨΕ. ΜΠΙΓΚΟ......... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή


 10. ΣΥΝΕΧΙΖΩ

  Ουτε κομματα ειχαν μεινει ουτε κυρος ειχαν οι αστοι. Άλλο είναι το καυτο ζητημα. Ο λαος ενωθηκε κατω από το εαμ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.
  Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΑΜ ΕΚΑΝΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΑΝΕΙΓΓΕΙΛΑΝ
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
  ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΟΤΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΕΡΔΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ
  ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΔΕ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ
  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΟ ΕΑΜ
  ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΗΤΑΝ ΝΑ
  ΝΟΙΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ Ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΡΑΞΗ.
  (εδώ τα πραγματα χαλασαν πχ το κομμα αποκυρησσει τον βελουχιωτη κοβει δηλαδή το ένα χερι του)
  ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΩΣ ΑΝΑΓΚΗ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ.
  ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΤΗΜΑ (που ηταν προηποθεση για την συνεχιση του αγωνα ΑΛΛΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΝΑΩ)

  ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ Ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΟΠΛΑ. (και αυτό είναι προϋπόθεση αλλα το ξεπερναω)

  οΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΣΤΟΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΧΙΤΕΣ Τ.Α.
  ΟΥΤΕ ΤΑ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

  Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
  ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕΤΗΝ ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ.
  ΧΩΡΙΣ ΒΙΗΘΕΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ STATEMENT ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ,ΘΕΣΣΑΚΟΝΙΚΗ.
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΑΜ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ
  ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΟΧΙ ΧΑΤΖΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΤΛ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΓΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
  Περο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό το παραμύθι αλλά δεν πιάνει. Το ΕΑΜ ήταν ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δηλαδή με ΚΟΜΜΑΤΑ που φτιάχνει ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ. Αυτό ήταν και είναι πάντα η αιτία της καταστροφής γιατί προσφέρουν πάντα ...σκαλάκι.... στον Καπιταλισμό. Οπως και έγινε με ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΖΕΡΤΑ και δεν πήρε ο λαός την Εξουσία τον Οκτώβρη του 1944 εκμεταλευόμενος τον Διεθνή Συσχετισμό στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δηλαδή χωρίς κόμματα που θα ένωνε τον λαό σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ στην Αντίσταση ενάντια στον Γερμανικό Καπιταλισμό και την ώρα που αποχωρούσαν τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944 ο λαός θα έπαιρνε την εξουσία. Τον Εμπόδισε ο ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ. Την ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ την χρωστάμε στον ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Χωρίς αυτόν ΔΣΕ δεν θα υπήρχε. ....ΛΑΟΚΡΑΤΊΑ.... δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση Σοσιαλισμό και στο όνομα αυτής δολοφονήθηκε ο ΑΡΗΣ. Η Ελλάδα είναι ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΑ απο το 1911.... και δεν έχει καμμία σχέση με ....αποικία..... Η Πραγματικότητα είναι πεισματάρα. ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΔΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ δηλαδή ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΖΕΡΤΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΛΟΣ. ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ Ξεβρωμίσαμε το 1991 ΟΒΕΡ...... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Xαιρομαι που ξεβρωμίσατε αν και η πολιτικη γενικα είναι βρωμικο πραμα οποτε μην εφησυχάζεις.

   Χωρις astika κομματα λες και με ταξικη αναφορα θα παιρνε ο λαος την εξουσια.
   Πρωτα απ'ολα δεν θα συσπειρωνοταν ο λαος σε ταξικα συνθηματα θα ειχε μικροτατη συσπειρωση : ιδου αμεσως το πρωτο πρόβλημα. Αν ακουγε τετοια Παναγιωτη μου περι Γερμανικου Καπιταλισμου δεν θα πηγαινε στο εαμ. Αυτά τα ελεγε ο Στινας και οι Αρχειοι οι οποιοι ενώ ηταν μαζικοι στο μεσοπολεμο τοτε εξαφανιστηκαν. Το εαμ ενεπνευσε και συσπειρωσε με την πολιτικη του Χατζη γιγαντωθηκε με τον Βελουχιωτη όχι με θεωριες του γραφειου.

   Περα από αυτά, τον Οκτωβρη 44 εφευγαν οι Γερμανοι και πριν φυγουν οι γερμανοι ερχονταν οι Αγγλοι νησια,Θεσσαλονικη ποτε ειχε ευκαιρια το εαμ;
   Mε τον κοκκινο στρατο να σε αγνοει χαρακτηριστικα σταματώντας στα βουλγαρικα σύνορα, με τετατετ Σταλιν Τσωρτσιλ τοτε και μυστικες συμφωνιες που φανηκαν μετα με απαθεια του Βισινσκι στον οηε για τις σφαγες λουτρο αιματος του παρακράτους για τους ανωνυμους εαμιτες όταν ο Ζαχαριάδης αποκαλει προβοκάτορες (!!!)τους αγωνιστες που βγαινουν στο βουνο αυτους τους ιδιους που μετα καπελωσε με το Δημοκρατικο Δικωχο ερμαιο των κάθε φορα γεωπολιτικών συμφερόντων του Σταλιν.

   Ετσι θα παιρνε την εξουσια το εαμ;
   Παραμυθια!!

   Περο

   Διαγραφή
  3. Κουραφέξαλα. Το γνωρίζουμε οτι ο Οπορτουνισμός είναι ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ και δεν ησυχάζουμε ποτέ. Με ΕΑΜ λοιπόν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που θα ένωνε τον λαό σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ θα είχε γίνει η Αντίσταση ενάντια στον Γερμανικό Καπιταλισμό και την ώρα που αποχωρούσανε οι Γερμανοί εκμεταλευόμενος τον Διεθνή Συσχετισμό δυναμεων θα έπαιρνε ο λαός την εξουσία τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944 πράγμα που είναι αδύνατο να γίνει με ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΜΟ Τους ΑΓΓΛΟΥΣ τους έφερε το ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΖΕΡΤΑ. Αντίθετα με ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ο ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ θα αποτελούσε τμήμα του Κόκκινου Στρατού. Και επαναλαμβάνω. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ Αλητεία και Κουραφέξαλα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 11. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ήρθαν με τις υπογραφές του ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ σε ΣΜΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΖΕΡΤΑ να σώσουνε την Αστική Τάξη και τον Καπιταλισμό. Με ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ο Αντάρτικος Στρατός θα αποτελούσε τμήμα του Κόκκινου Στρατού και Κομμάτι Κομμάτι όποια πόλη εγκατέλειπαν οι Γερμανοί θα αποτελούσε τμήμα της Σοσιαλιστικής Ελλάδας. Ετσι γίνεται όταν οι Κομμουνιστές και ο λαός δεν βρίσκονται Εγκλωβισμένοι σε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με τους 5ο Φαλαγγίτες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Αγγλοι θα ερχοταν ούτως ή αλλως όπως πηγαν στο Βιετναμ, Κορεα με προσκληση της αστικης κυβερνησης με βια νοθια. Οι συμφωνιες πιθανα να εμποδιζαν τη αφιξη των Αγγλων αν γινοταν τιμιες εκλογες αν δεν ειχε αποφασισει η αστικη ταξη να προκαλεσει την επεμβαση των Αγγλων. Αυτή ηταν η ιδεα της ειρηνικης εξέλιξης. Οι Αγγλοι θα ερχονταν και πιο ετοιμοι.

   Τι βασεις για το εαμ τις εβαλε ο Δημητρωφ με Πικ υπο την Υψηλη εποπτεια Σταλιν 7 ο Συνεδριο Διεθνους Μοσχα στα 1935. Αρχισε με την τοποθετηση του Πικ απο το γερμανικο κ.κ. για την αποτυχια της προηγουμενης γραμμης περι σοσιαλφασισμου της διεθνους (6ο συνεδριο) στη Γερμανια . Υποστηριξε οτι η γραμμη ηταν σεχταριστικη και κατηγγηλε ως κυριο εχθρο, οχι τον αστισμο γενικα αλλα τους Ναζι και τους Ιαπωνες μιλιταριστες.
   Στην συνεχεια ο Δημητρωφ, γενικευσε λεγοντας οτι ειναι λαθος να μεταχειριζομαστε ολους τους σοσιαλδημοκρατες (σοσιαλφασιστες τους ελεγε μεχρι τοτε) ως αντεπαναστατες.


   Λεει ο Δημητρωφ,
   Σε ολες τις χωρες, πρεπει να προετοιμαζουμε την εργατικη ταξη για το ενδεχομενο σχηματισμου ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, στην βαση ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και πριν την νικη της επαναστασης.
   Απερριψε την προηγουμενη θεση οτι η κυβερνηση αυτη θα προκυψει ΜΟΝΟ μετα απο επανασταση χαρακτηριζοντας την ως ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ.
   Μια κυβερνηση ενιαιου μετωπου λεει, ειναι οργανο της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της επαναστατικης πρωτοποριας με αλλα αντιφασιστικα κομματα, μια κυβερνηση εναντια στο φασισμο και την 'αντιδραση': Οι αριστεροι σοσιαλδημοκρατες λεει ειναι υπερ του ενιαιου μετωπου.

   Το εαμ ηταν τμημα του διεθνους αντιφασιστικου μετωπου που εβαλε η διεθνης και όμως ο κοκκινος στρατος δεν κουνησε το δαχτυλο του γεωπολιτικα.


   Περο

   Διαγραφή
  2. Ξανά Κουραφέξαλα. Το 1935 στην Κ.Δ επικράτησε ο Οπορτουνισμός δηλαδή η 5η Φάλαγγα με τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ εφαρμόζοντας τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ. Ο ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ του ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα αποτελούσε τμήμα του Κόκκινου Στρατού και θα έπαιρνε την Εξουσία τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944. Ολα τα άλλα είναι ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

   Διαγραφή
 12. ....ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ Ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ...ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ....ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΟΠΛΑ. ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ. Εδω είναι όλα τα λεφτα. Είχε ο λαός τα όπλα και υπάρχει ....σταδιο.... μέχρι να τα ξανα πάρει. Πιθανότητα να μη τα αφήσει δεν υπάρχει. Μιλάμε για πολύ κάρβουνο....... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι ταξικο μετωπο; ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ. Tα οπλα τα πηρε για να διωξει τους Γερμανους όχι για να κανει δικτατορια του προλεταριάτου. Μην μπερδεβουνε τις φαντασιες τους με την πραγματικοτητα.
   Και οι μονοι που ηταν ηδη δασκαλεμένοι και συμφωνοι από παλια για διχτατορια του προλεταριάτου, αν και αυτοι το κρυβανε, για να μην τους πουνε προβοκάτορες και πρακτορες ηταν οι ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ''ΔΗΛΩΣΙΑ'' ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΚΗΛΙΔΩΣΕ Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ. ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ''ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ'' ΠΑΛΙ ΚΑΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Όμως τον Ζαχαριαδη βγαλετε λαδι. Τελος παντων. Ας μην κανανε απελευθερωτικο μετωπο, ας κανανε ταξικο μετωπο εναντια στην Καπιταλιστικη Γερμανια (με το λεξιλογιο του Παναγιωτη), αλλα λαο δεν θα μαζεβατε πΟΤΕ. Το Στινα μπορει.

   Περο

   Διαγραφή
  2. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα Βεβαιότατα
   Ο ιδιος ο Ζαχαριαδης λεει δεν παραδωσαμε τα οπλα ΣΤΗ βαρκιζα, τα εχουμε κρυμμενα.

   οι μπολσεβίκοι πηραν τα οπλα το Φλεβαρη καναν τα σοβιετ, τα αφησαν και περιμεναν να αυτοεξευτελιστουν διαδοχικες αστικες κυβερνησεις,
   τον Απριλη ο Λενιν λεει θα παρουμε την εξουσια ενοπλα αλλα περιμενουμε όχι τωρα είναι σφαλμα την στιγμη να διαλέξουμε η πολιτικη είναι ΤΕΧΝΗ
   τον Ιουλιο επανανστατουν οι αναρχικοι της κροστανδης δεκάδες νεκροι
   ο Τροτσκι λεει
   φανταροι με το ξιφος εφ οπλου τον σταματουν,
   του ζητανε το αιμα της προσωρινης κυβερνησης.
   Οι μπολσεβίκοι στη Μοσχα επαναστατουν. Όχι τωρα λεει ο Λενιν

   Η στιγμη τελικα ηλθε. Τον Οκτωβρη.

   Δεν ειχαν τα μυαλα καποιων υπερεπαναστατων ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, θαχαν παρει την εξουσια από το 1905, θα γλιτωναν και τον πολεμο.
   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ


   Περο

   Διαγραφή
  3. Με τους ΑγγλοΑμερικάνους να έχουν στηρίξει τον Χίτλερ μέχρι Τέλους είχαν καθυστερήσει. Τρέχανε να σώσουν ότι προλάβουν για τον Καπιταλισμό στο Βερολίνο. Η ώρα λοιπόν ήταν οταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί απο την κάθε χώρα. Για την Ελλάδα τον ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944. Δεν συνέβη λόγω ΕΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ που είναι η Συνταγή της Καταστροφής. Τα υπόλοιπα είναι ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ. Το Συμπέρασμα είναι το εξής ο κάθε λαός για να πάρει την εξουσία το 1ο που πρέπει να κάνει είναι να Τσακίσει τον ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟ σε όλες του τις αποχρώσεις. Είναι χειρότεροι απο τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  4. Είπαμε τον ΑΡΗ τον Σκότωσε η ....λαοκρατία...... Ταξικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Κοινωνική Συμμαχία. Ετσι γίνεται σε ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΑ απο το 1911..... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  5. Τα όπλα τα παίρνεις για να κάνεις ΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ και ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΆς ΣΤΗΝ ΜΈΣΗ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ.......... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  6. Αντίβαρο. Μήπως μπόρεσες να μετρήσης πόσα ...σκαλάκια... μεσολαβούν μέχρι την Επανάσταση. Εγω μέτρησα 50 Εσύ.... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  7. Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει.... 10 ΣΤΑΔΙΑ.... ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ...... ΟΒΕΡ..... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  8. Παναγιώτη περίμενε ... τελειώνω το επόμενο

   Διαγραφή
  9. Αντίβαρο. ΟΒΕΡ.... Σύντροφε εχει μεγάλο καλαμπούρι. Εχω ζήσει αυτές τις απόψεις 40 χρόνια. Τωρα πλεον προκειται για Γλέντι χωρίς την Σκουριά το 20ου Συνεδρίου....ΟΥΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  10. Καινούργιο παραμύθι στο Λαφαζαναίικο σήμερα. Γράφει ένας Μαστοράκης Γραμματέας της ΛΑΕ στην ΕΥΔΑΠ οτι εκει υπάρχει καλό εδαφος για συνεργασία και με μέλη του ΚΚΕ για να γίνει δυνατή η ...ενότητα της αριστεράς..... Καταρχήν θα πρέπει να αλλάξει πλευρό και χέρι...πιάστηκε. Να τον ενημερώσουμε οτι το ΚΚΕ δεν ανήκει σε καμμία αριστερά. Τώρα αν πονάει τόσο πολυ τον λαό που τον σφάζει η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τότε έχει λύση. Τον περιμένουμε στην ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 13. Προφανως 40 χρονια σου αρεσουν τα παραμυθια. Ο Κομπα ητανε πρακτορας της Οχρανα. Ο Βισινσκι μενσεβικος. Αυτο κατεστεψαν ολοσχερως το κομμα των μπολσεβικων και τα σοβιετ. Το 1938 καθαριζει το συνερδιο του (17ο). Ο Γεζωφ εκελεστηκε μαφιοζικα απο τον Σταλιν, ο οποιος την επαθε παλι μαφιοζικα απο τον Μπερια.Βγαινουν μετα 80 χρονια οι πρακτορες να υπερασπιστουν το κουτβη, Οι αλλοι φταινε παντα.

  Περο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 63.5 Χρόνια μετά την Δολοφονία του ο Μεγάλος Γεωργιανός με το Μουστάκι Ζει αναμεσα μας και σπέρνει εφιάλτες σε Αστούς και Οπορτουνιστές. Το 1935 αποκαλύφθηκε συνομωσία στον Κόκκινο Στρατό απο τους ΖΗΝΟΒΙΕΦ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΤΡΟΤΣΚΙ για την Ανατροπή των Μπολσεβίκων σε Συνεργασία με τον Χίτλερ. Ταυτόχρονα το ...1935.... η Ιδια 5η Φάλαγγα επικράτησε στην Κ.Δ με τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ να εφαρμόζουν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ. Με τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ καταστρέψανε τα πάντα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. 1ο Καθήκον για τους Κομμουνιστές και τον λαό για την νίκη είναι η Συντριβή του Οπορτουνισμού σε όλες του τις ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΟΙ Φασίστες μπροστά τους είναι ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 14. Είπαμε ο ΛΕΝΙΝ με τους Μπολσεβίκους μπόρεσαν να νικήσουν στην Ρωσία το 1917 με Κοινωνική Συμμαχία και Γραμμή ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ δεν μπήκαν ποτέ στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ και την Ανέτρεψαν. Αντίθετα στην Γερμανία χωρίς Κ.Κ με τους ΣΠΑΡΤΑΚΙΣΤΕΣ στο ίδιο κόμμα με τους ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΕΣ ους δολοφόνησαν με τα φασιστικά Φράικοπς. Το 1935 στην Κ.Δ επικράτησε το Οπορτουνιστικό καρκίνωμα που το 1943 διέλυσε την Κ.Δ λόγω ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ και στέρησε την εξουσία απο τους λαούς την εξουσία όπου δεν πέρασε ο Κόκκινος Στρατός που ήταν η Ιδανικότερη στιγμή να γίνει την ώρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί απο την κάθε χωρά. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με ΕΑΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Ετσι ήταν πάντα. Τα καλύτερα ΣΚΥΛΙΑ του Καπιταλισμού. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενας χαμός γίνεται σε ολόκληρο τον Οπορτουνιστικό Βόθρο ΛΑΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μανιαδάκηδες και Σια...... Εχωντας αποκαλυφθεί μπροστά στον λαό ο Εγκληματικός Ρόλος της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και με το ΚΚΕ να έχει δικαιωθεί απόλυτα τρέχουν και δεν φθάνουν τα ....παιδιά..... Μιλάμε για Γλέντι. Ας ΤΟ ΑΠΟΛΑΎΣΟΥΜΕ.... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
 15. 0σο ηταν πρακτορας ο Νικος Πλουμπιδης όπως τον κηλιδωσε κατά την σταλινικη συνειθεια ο κουτβης άλλο τοσο ηταν και οι Τροτσκι, και λοιποι. Δεν προλαβε να γινει εχουσια κουτβης αλλοιως κανενα δεν θα αφηνε ζωντανο από την κεντρικη επιτροπή. χωρις καμμια ντροπη επαναλαμβανουν τις ψευτιες που οι γραφειοκραττες για το συμφέρον τους ειχανε ψωμοτυρι. Ποσο κατω πια. Απανθρωπιά. Οι ανίκανοι να δικαζουν τους ηρωες. Να η 5η φαλαγγα, Να ει εξολοθρευτες του μπολσεβικικου κομματος. Αφησαν για κληρονομια το μπρεσνιεφικο φυραμα και τις μαφιες.


  Περο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το γνωρίζουμε οτι ανήκεις στην 5η Φάλαγγα δεν χρειάζεται να το φωνάζεις. ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΖΙΝΟΒΙΕΦ ΤΡΟΤΣΚΙ συνομώτησαν μαζί με τον Χίτλερ για την Ανατροπή των Μπολσεβίκων. Αν δεν τους είχαν τσακίσει ο Χίτλερ θα είχε ξεκινήση τον πόλεμο το 1939 μαζί με τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ και θα είχε νικήσει. Το Κόμμα των Μπολσεβίκων έμεινε απο Στελέχη λόγω του Πολέμου και μπόρεσε να επικρατήση η Οπορτουνιστική Αντεπανάσταση το 1956. Η Πρόταση για την Υποψηφιότητα ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ στα ψηφοδέλτια της ...ΕΔΑ.... το 1951 ήταν του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Τα υπόλοιπα στην Κυρία ΠΑΠΠΑ του ...εσωτερικού.... που ενημέρωνε για προδότες. Τα τηλεγραφήματα του Βαβούδη είναι καταπέλτης για τα ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Σε κάθε περίπτωση ολη η Αντικομμουνιστική λύσσα του Παγκόσμιου Καπιταλισμού πέφτει στα πρόσωπα του Μεγάλου Γεργιανού με το Μουστάκι και του ΗΡΩΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. 64.5 και 44 χρόνια μετά τον Θάνατο τους ζούνε και σπέρνουν εφιάλτες σε Αστούς και στα πιστά ΣΚΥΛΙΑ τους τους ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΕΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

   Διαγραφή
  3. Και βέβαια προδότης.... Σύμφωνα με τα Οπορτουνιστικά Σκυλιά ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ που το 1953 στο ΣΑΝ ΧΟΣΕ Της Κόστα Ρίκα Ορκίστηκε στο Πορτρετο του Ι.Β.ΣΤΑΛΙΝ. Δεν ήξερε..... Ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ...... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

   Διαγραφή
 16. Περο που το πας ?? Θα μας βρωμισεις με όλον το αντισταλινικό και αντιζαχαριδιακό οχετό ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή είναι η δουλειά του Σύντροφε. Εχει μείνει ο Καπιταλισμός απο Οπορτουνιστικό Ανάχωμα το ΚΚΕ έχει ξεβρωμίσει απο την Σαπίλα για αυτό και Σκούζουν. Ας Λυσσάξουν όσο θέλουνε ΟΒΕΡ....... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή

1. Δεν σχολιάζω σχολιαστές ... εκτός επιλεγμένων περιπτώσεων. Περιπτώσεων με ζουμί και ουσία και σε σχέση πάντα με το θέμα της ανάρτησης
2. Δεν με ενοχλούν τα μπινελίκια ... αρκεί να περιέχουν πολιτική ουσία
3. Επαναλαμβανόμενα στερεότυπα μηνύματα ... δεν προσφέρουν τίποτα
4. Οχι οτι τα ψευδώνυμα προσφέρουν κάτι σημαντικό ... αλλά χρειάζονται σαν ελάχιστη βάση "συννενόησης". Προτιμούνται τα ψηφιακά !!!
5. Μακρυά απο εδώ φασιστικά και κρυφοφασιστικά "τραγουδάκια" με την μορφή άποψης
6. Επιφυλάσσομαι για τον χειρισμό των τρόλ και των ερειστικών επιτηδείων ... κατά περίπτωση
7. Αλλο πολιτική αντιπαράθεση ... και άλλο παθολογικός αντικομμουνισμός. Η διαφορά βγάζει ... μάτι